Mali grad

Žulj tedna

07.06.2016

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanko zanima, zakaj v občini Kamnik hipotekarni kredit ni upoštevan pri izračunu otroških dodatkov in plačilu vrtca.

Odgovor občinske uprave

Odločanje o upravičenosti in višini otroškega dodatka ter znižanem plačilu vrtca poteka skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10 s spremembami) in je v pristojnosti Centrov za socialno delo. Zakon izrecno našteva dohodke in premoženje, ki se upoštevajo pri izračunu omenjenih prejemkov, iz česar izhaja, da odločanje o tem, kaj se upošteva pri izračunu višine otroškega dodatka in znižanega plačila vrtca, ni v pristojnosti lokalnih skupnosti, temveč zakonodajalca.

Po zadnjih dostopnih podatkih nekaj izbranih občin staršem otrok, ki predložijo dokazila o hipotekarnem kreditu, res omogoča znižanje plačila vrtca (npr. v Mestni občini Ljubljana za en dohodkovni razred). Občina Kamnik za sofinanciranje razlike v cenah med ceno programa in plačili staršev na letni ravni namenja precej velik del proračuna, prav tako so na voljo različne oblike pomoči občanom, zato dodatna sredstva z naslova upoštevanja hipotekarnega kredita v proračunu niso zagotovljena.


<< Nazaj | Novice