Mali grad

Žulj tedna

07.02.2017

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občana zanima kdaj se bo postavil koš za odpadke na območju gradu Zaprice, saj opaža vedno več smeti, ki jih nekateri ne znajo pospraviti za seboj. Prav tako ga zanima zakaj so vrtički pod gradom Zaprice tako neurejeni.

Odgovor občinske uprave

Z namenom razrešitve opisane problematike odlaganja odpadkov v naravno okolje bo občinska uprava Občine Kamnik poskrbela za namestitev koša za odpadke na območju Zapric, ki ga bodo delavci Komunalnega podjetja Kamnik, d.d. enkrat tedensko praznili, in sicer v sklopu rednega čiščenja in urejanja javnih površin. Lokacijo namestitve koša bomo uskladili s predstavniki Medobčinskega muzeja Kamnik, območje v okolici gradu Zaprice pa je spomeniško zaščiteno, zato je za vsak poseg potrebno pridobiti tudi soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine.  

Občina Kamnik kot lastnica zemljišča daje vrtičke v najem tako, da z vsakim najemnikom sklene najemno pogodbo. Komunalno nadzorna služba bo preverila, ali najemniki upoštevajo določila teh pogodb. V kolikor bodo ugotovljene kršitve, pa bo tudi ustrezno ukrepala.


<< Nazaj | Novice