Mali grad

Žulj tedna

06.12.2016

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanko zanima kdaj je načrtovano nadaljevanje ureditve kanalizacije na območju naselja Bistričica?

Odgovor občinske uprave

Občina Kamnik je ravno v postopku izbire izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za območje Bistričice. V kolikor bomo pridobili vsa soglasja lastnikov zemljišč, po katerih se bo gradila kanalizacija, lahko pridobimo gradbeno dovoljenje v prvi polovici leta 2017. Istočasno bomo izpeljali javni razpis za izbiro izvajalca del. Zavedamo se, da je zaradi aglomeracij ter navodil kohezijske politike Bistričica izpadla iz kohezijskih projektov, zato se bomo potrudili, da bo to območje med prvimi,  ki jih bomo začeli urejati po končanju kohezijskih projektov.

Kot omenjeno, se projekt - izgradnja lahko začne izvajati že v drugi polovici naslednjega leta, v kolikor bo pridobljeno gradbeno dovoljenje in ne bo zapletov pri izpeljavi javnih naročil.


<< Nazaj | Novice