Mali grad

Žulj tedna

06.11.2018

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občana zanima, ali oziroma kdaj naj bi se uredila javna razsvetljava do hiš na Bakovniku (od trgovine Lidl do podjetja Žurbi team d. o. o.).

Odgovor občinske uprave

Lastnik in upravljavec objektov in naprav javne razsvetljave v občini je Občina Kamnik, ki je za dobavo, postavitev, vzdrževanje in izvajanje javne službe podelila koncesijo Komunalnemu podjetju Kamnik, d. d. Na območju občine Kamnik je zgrajenih 137 prižigališč javne razsvetljave, ki regulirajo 2.409 svetil. Večina svetil je pritrjena na samostojnih stebrih, manjši del svetil pa je pritrjen na druge možne načine (vgrajen v tla, na jekleni vrvi, na stebrih v paru in na stavbah na zato namenjenih tako imenovanih konzolah). Skupna dolžina javne razsvetljave v občini Kamnik je 108,873 kilometra. Od tega je osvetljenih državnih cest 14,256 kilometra. V skladu z določili Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13 v nadaljevanju Uredba) je morala občina v preteklih 10 letih zamenjati praktično vse svetilke javne razsvetljave, za kar je porabila znatna finančna sredstva - več kot 400.000 evrov. Zato praktično večjih novih sistemov javne razsvetljave zaradi omejenih sredstev občinskega proračuna ni bilo možno graditi.

Pristojni predstavnik občinske uprave si je skupaj s predstavnikom koncesionarja ogledal neosvetljeno javno pot na Bakovniku, o kateri sprašujete. Ugotovila sta, da bi za primerno osvetlitev navedene občinske poti od križišča z Ljubljansko cesto do odcepa za zadnjo stanovanjsko hišo bilo potrebno na razdalji približno 185 metrov namestiti 3 ustrezne svetilke javne razsvetljave. Celotna trasa, kjer bi potekala javna razsvetljava, je v asfaltirani izvedbi in bi bilo hkrati potrebno celotno širino ceste na tej dolžini na novo utrditi in asfaltirati. V cesti je nameščenih tudi precej jaškov za kanalizacijo, elektriko in plin, kar bo povzročalo dodatne težave pri izvedbi. Žal vas moramo obvestiti, da v veljavnem občinskem proračunu in načrtu razvojnih programov občine gradnja te javne razsvetljave ni predvidena. Občinska uprava pa si bo prizadevala, da to investicijo uvrsti v enega izmed naslednjih proračunov občine, ki ga bo sprejemal nov Občinski svet Občine Kamnik.


<< Nazaj | Novice