Mali grad

Žulj tedna

06.10.2015

 

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

VPRAŠANJA

Občana zanima naslednje:V središču Kamnika je cona za parkiranje 30 minut in modra cona za parkiranje v času 2 ur. Problematična je prav slednja, saj opaža, da so na teh parkiriščih parkirana vedno ista vozila, cele dneve. Zakaj se to ne kaznuje? Nekatera vozila nimajo niti parkirne ure, nekatera vozila imajo samo mesečno karto za parkiranje, ki velja na parkirišču, ki je oddaljeno nekaj 10 metrov, zopet drugi ničesar. Zanima pa ga tudi, kakšna pooblastila imajo občinski redarji, ker v ostalih občinah redarji ne smejo opravljati meritev na cestah, ki so v državni lasti, ampak samo na cestah v občinski lasti.

ODGOVORI OBČINSKE UPRAVE

V zvezi s problematiko kratkotrajnega parkiranja v samem centru mesta pojasnjujemo, da Prekrškovni organ Občine Kamnik redno izvaja kontrolo na območjih kratkotrajnega parkiranja, in sicer Tomšičeva ulica, Kmetijska zadruga, Medvedova ulica, Glavni trg, Šutna 37, Frančiskanski trg itd. Tudi s strani občinskih redarjev je bilo opaženo, da na mestih kratkotrajnega parkiranja nekateri vozniki parkirajo z mesečno parkirno karto, kar je bilo tudi ustrezno sankcionirano. Verjetno pa je res, da nekaterih voznikov plačilni nalog ne ustavi in ponovno kršijo predpise.

V zvezi s pooblastili Prekrškovnega organa Občine Kamnik oziroma občinskih redarjev je potrebno omeniti, da določbe Zakona o pravilih cestnega prometa in Zakona o cestah veljajo na območju celotne Republike Slovenije (in torej za vsa občinska, medobčinska in mestna redarstva). Razlike so samo v pooblastilih, ki jih sprejme vsaka občina na podlagi posameznih odlokov. Kar zadeva izvajanja meritev hitrosti, so pristojnosti oziroma pooblastila opredeljene v 15. členu Zakona o pravilih cestnega prometa.


<< Nazaj | Novice