Mali grad

Žulj tedna

06.09.2016

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občana zanima, kako ukrepati, saj je dobil ponovno odločbo za NUSZ, ker je zamudil rok za plačilo.

Odgovor občinske uprave

Glede ponovno vročenih Odločb o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča smo za odgovor zaprosili Finančni urad Republike Slovenije.

V skladu z določbami 85. člena ZDavP-2 so bile odločbe o odmeri NUSZ za leto 2016 z dne 6. 6. 2016 fizičnim osebam poslane z navadno pošto, z datumom odpreme 16. 6. 2016. Zavezancem, ki niso v roku poravnali prvega obroka (rok je bil 1. 8. 2016), pa so bile iste odločbe dne 24. 8. 2016 ponovno poslane z osebno vročitvijo in novimi datumi zapadlosti plačil. Zavezanci plačajo obveznosti v rokih, ki so navedeni na položnicah, ki so bile priložene ponovno poslani odločbi. V kolikor so kakšno od prvotno poslanih položnic že plačali, naj to upoštevajo pri naslednjih plačilih, da ne pride do preplačila.

Pravnim osebam pa so bile odločbe z dne 6. 6. 2016 poslane elektronsko dne 16. 6. 2016 po sistemu eDavki v skladu z 85a. členom ZDavP-2. Za vročene se štejejo z dnem, ko zavezanec z elektronskim podpisom vročilnice prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame v 15 dneh od dneva, ko mu je bilo obvestilo puščeno prek portala eDavki, velja vročitev za opravljeno z dnem poteka tega roka. Tovrstna vročitev se šteje za osebno vročeno, zato ponovnega vročanja za pravne osebe ne bo. Zavezanci so bili o novem načinu vročanja pravočasno obveščeni na spletnem portalu Finančne uprave Republike Slovenije. 

Za vsa preplačila oziroma v primeru, da ste položnico plačali dva krat, ter za vse dodatne informacije se obrnite na Finančni urad Republike Slovenije, telefon: 01/369 30 00.


<< Nazaj | Novice