Mali grad

Žulj tedna

06.03.2018

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanko zanima, kako poteka vpis v vrtec in, kje dobi vlogo za vpis njihovega otroka.

Odgovor občinske uprave

Občina Kamnik je objavila poziv k javnemu vpisu novincev v vrtce v občini Kamnik za šolsko leto 2018/2019, in sicer za naslednje vrtce:

Vpis bo potekal od 5. 3. do 16. 3. 2018 na sedežih vrtcev v času uradnih ur.

Vlogo, ki jo pridobite na sedežih oziroma spletnih straneh vrtcev (tudi v posameznih enotah) ali na uradni spletni strani Občine Kamnik (http://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/Oddelek-za-druzbene-dejavnosti ) je potrebno oddati na sedežu vrtca, ki ga je starš označil kot najbolj zaželenega (t.j. vrtec prve izbire), ali jo poslati po pošti. Starši bodo obveščeni o sprejemu oziroma zavrnitvi otroka v roku 8 dni po seji Komisije za sprejem otrok v vrtec.


<< Nazaj | Novice