Mali grad

Žulj tedna

06.01.2015

 

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

VPRAŠANJE

Zanima me kako je z dimnikarsko službo v občini Kamnik. Ima kdo koncesijo oziroma na koga se lahko obrnem? Katero podjetje ima pogodbo z Občino Kamnik?

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE

V skladu z Zakonom o varstvu okolja spada dimnikarska služba od 1. januarja 2005 dalje med obvezne državne gospodarske javne službe. Energetski servis E.S. d.o.o. izvaja dimnikarske storitve na območju občine Kamnik na osnovi koncesijske pogodbe, sklenjene 12. aprila 2006 z Vlado Republike Slovenije.

Kontaktni podatki koncesionarja

Energetski servis E.S. d.o.o., Roška cesta 2 a, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 230 02 00 in (01) 230 02 10
E-naslov: info@energetski-servis.si

Vprašanja in pritožbe v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe pa lahko stranka posreduje na naslov

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Sektor za javne službe varstva okolja
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana

Telefon: (01) 478 90 00
E-naslov: gp.mko@gov.si 


<< Nazaj | Novice