Mali grad

Žulj tedna

05.09.2017

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občana zanima, kakšne so aktualne možnosti oziroma kakšna je trenutna priložnost za nepovratna sredstva in druge spodbude za male podjetnike.

Odgovor občinske uprave

Spodbujanju podjetništva, zlasti malih in srednje velikih podjetij, je na voljo kar nekaj razpisov za nepovratna sredstva, tako na lokalni kot tudi na nacionalni in evropski ravni.

Občina Kamnik tudi v letu 2017 spodbuja razvoja malega gospodarstva z nepovratnimi sredstvi v okviru pravkar objavljenega Javnega razpisa za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva.

Nepovratna sredstva so namenjena za:

Sredstva za navedene ukrepe se razdelijo na podlagi omenjenega javnega razpisa ter v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kamnik (Uradni list RS, št. 86/02, 16/04, 26/10, 22/11, 99/12 in 48/14). Rok za oddajo vlog je petek, 6. 10. 2017, do 13. ure.

Vsakoletni javni razpis (tudi aktualni) je objavljen v časopisu Kamničan-ka ter na uradni spletni strani Občine Kamnik (www.kamnik.si).

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je 1. 9. 2017 objavila Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018«. Razpis je namenjen sofinanciranju vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja mikro, malih in srednje velikih podjetij, s čimer lahko slednji lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.

Predmet omenjenega javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje:

Upravičeni prijavitelji so mikro, mala in srednje velika podjetja, upravičeni stroški so stroški storitev zunanjih izvajalcev (storitve v zvezi z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja), stroške DDV pa krije upravičenec sam.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, znaša največ 2.500.000,00 EUR, od tega za Zahodno kohezijsko regijo 800.000 EUR. Pomoč znaša ne glede na velikost podjetja največ 70 odstotkov upravičenih stroškov in ne smejo biti nižja od 5.000 EUR ter višja od 30.000 EUR. Roka za oddajo vlog sta 2. 10. 2017 in 1. 3. 2018. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani agencije SPIRIT, dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji pa so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: eposlovanje@spiritslovenia.si.

Na evropski ravni so podjetnikom namenjena nepovratna sredstva v okviru različnih programov. Najpomembnejši je Cosme2014 – 2020, program za spodbujanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij s proračunom 2,3 milijarde EUR. Nepovratna sredstva omenjenega programa so namenjena izboljšanju dostopa do financiranja, izboljšanju dostopa do trgov, podpori podjetnikom in ugodnejšim pogojem za ustanavljanje podjetij in njihovo rast.

Podjetnikom pa so na voljo tudi izobraževanja in svetovanja, pri katerih sodeluje večje število zunanjih svetovalcev (za računovodske storitve, uvedbo davčne blagajne, pravno svetovanje, varnost pri delu…). Svetovanja se odvijajo na podlagi izdanih napotnic, ki jih podjetniki prejmejo na Občini Kamnik na Oddelku za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance (Glavni trg 24, Kamnik) ali na Obrtno-podjetniški zbornici Kamnik (Tomšičeva ulica 11, Kamnik).


<< Nazaj | Novice