Mali grad

Žulj tedna

04.04.2017

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanko zanima, ali lahko Občina v okolici stanovanjskih blokov uredi zelenice in predlaga, da bi se le-te zaščitile s količki ali mrežo, saj je kar nekaj blokov tako urejenih v njihovi soseski. 

Odgovor občinske uprave

V stanovanjskih soseskah skupnost stanovalcev skrbi za urejenost okolice bloka oziroma za to pooblasti upravnika (košnja trave, grabljenje listja, urejanje dreves in grmovnic). Kar nekaj primerov blokov si je zelenice ogradilo z ograjami.

Za ograditev zelenice okoli bloka mora skupnost stanovalcev na skupnem sestanku v bloku pridobiti ustrezno število glasov lastnikov stanovanj. Po pridobitvi ustreznega števila soglasij lastnikov stanovanj lahko stanovalci sami, oziroma v sodelovanju z upravnikom, izvedejo ograditev zelenice okoli bloka.


<< Nazaj | Novice