Mali grad

Žulj tedna

03.11.2015

 

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

VPRAŠANJE

Občanko zanima, ali Občina Kamnik nudi brezplačen najem poslovnega prostora oziroma, ali Občina Kamnik sofinancira najem poslovnih prostorov.

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE

Občina Kamnik najemnine za posebne (poslovne) prostore ne zaračunava za:

Prav tako se najemnina ne zaračunava društvom, ki jim je bil na podlagi zakona priznan poseben status, ali je določeno, da je njegova dejavnost humanitarne narave oziroma deluje v javnem interesu.

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Kamnik ter Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik, vsako leto objavljamo »Razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva«.

Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v občini Kamnik za naslednje pomoči:

Višina razpoložljivih sredstev je zagotovljena v proračunu Občine Kamnik. Finančna sredstva se dodeljujejo po pravilu de minimis, kar pomeni, da skupna pomoč de minimis, dodeljena kateremu koli upravičencu, ne sme presegati 200.000 evrov v katerem koli obdobju treh proračunskih let, ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali unije, pri čemer v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 evrov. Pomoč ne sme biti namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.

Letošnji razpis je bil že objavljen na uradni spletni strani Občine Kamnik, in sicer v času od 4. 9. 2015 do 5. 10. 2015. Vsekakor vam priporočamo, da spremljate uradno spletno stran Občine Kamnik, in sicer tukaj, saj bo razpis objavljen zopet v naslednjem proračunskem letu. Pri tem je potrebno poudariti, da se pri razpisu upošteva Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik.

Sicer pa je v mesecu juniju vrata odprl KIK Štarter-coworking podjetniški center Kamnik, ki ga je ustvarila skupina mladih prostovoljcev iz Mladinskega centra Kotlovnica in ustvarila prostor za »coworking«, ki deluje v prostorih nekdanje Smodnišnice, v neposredni bližini Mladinskega centra Kotlovnica. Poleg uporabe delovnega prostora in opreme, kar je običajno za podobne coworking prostore, ponuja KIK Štarter tudi redna izobraževanja in predstavitve dobrih praks ter stimulativno okolje, vpeto med industrijsko dediščino in kulturnim središčem Kamnika.

KIKŠtarter omogoča dnevno, večdnevno ali mesečno souporabo delovnih prostorov ali pisarne.

uporaba prostora (v času odpiralnega časa) Souporaba pisarne Lastna pisarna (dve osebi)
Brezplačno 25 evrov/mesec 70 evrov/mesec


V ceno najema je vključeno:

V kolikor si želite vključiti v coworking okolje, vam posredujemo njihove podatke, in sicer telefon: 041/360-399 (Matjaž), elektronski naslov: kik-starter@kotlovnica.si.


<< Nazaj | Novice