Mali grad

Žulj tedna

03.03.2015

 

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

VPRAŠANJE

Zanima me, ali je res, da se bodo cene vrtcev podražile?

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE

Občinski svet Občine Kamnik je na 4. seji, dne 4. 2. 2015, obravnaval in potrdil Sklep  o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 9/2015). Cene dnevnih programov predšolske vzgoje na otroka od 1. 2. 2015 dalje znašajo:

Cene dnevnih programov predšolske vzgoje so se dejansko znižale, in sicer:

 

Veljavne cene pred 1. 2. 2015

Veljavne cene po 1. 2. 2015

Prvo starostno obdobje

490 evrov

475 evrov

Drugo starostno obdobje

375 evrov

369 evrov

Razvojni oddelek

962 evrov

947 evrov

S predlagano potrditvijo Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 9/2015) pa se ukinja nižja osnova za starše, kar pomeni, da se bo od 1. 2. 2015 dalje, obračun stroškov predšolske vzgoje staršem obračunal od potrjene cene programov predšolske vzgoje (enotna osnova). V preteklem obdobje se je staršem otrok, za katere je Občina Kamnik po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in so imeli otroka vključenega v dnevni ali poldnevni program v vrtcu v občini Kamnik, plačilo dodatno znižalo, tako da je bila osnova za starše nižja, kot je znašala polna cena programa. Nastalo razliko zaradi dodatnega znižanja pa je v celoti krila Občina Kamnik. Zaradi varčevalnih ukrepov, predvsem pa zaradi krčenja sredstev države (povprečnina se je iz 536 evrov v letu 2014, znižala na 525 evrov do 30. 6. 2015 ter na 500,83 evrov od 1. 7. 2015 dalje – nominalno to za Občino Kamnik pomeni več kot 600.000 evrov manj prihodkov v letu 2015 iz naslova primerne porabe), Občina zaradi omejenih finančnih sredstev ne more več prevzemati bremena dodatnih obveznosti.  Dejstvo je, da stroški dodatnega znižanja, ki jih je v celoti krila Občina Kamnik, niso zakonska obveznost občine.

Ukinitev osnove za starše pomeni, da se bodo stroški predšolske vzgoje za starše povečali, saj se osnova za obračun stroškov predšolske vzgoje za starše povečuje in sicer:

Povišanje mesečnih stroškov pa je odvisno od dohodkovnega razreda, in sicer:         

Dohodkovni razredi

-v procentu od cene programa

Prispevek staršev za I. starost. obdobje

do 1. 2. 2015

Prispevek staršev za II. starost. obdobje

do 1. 2. 2015

Prispevek staršev za I. starost. obdobje

od 1. 2. 2015 dalje

Prispevek staršev za II. starost. obdobje

od 1. 2. 2015 dalje

10 odstotkov

45,30 evrov

32,70 evrov

47,50 evrov

36,90 evrov

20 odstotkov

90,60 evrov

65,40 evrov

95 evrov

73,80 evrov

30 odstotkov

135,90 evrov

98,10 evrov

142,50 evrov

110,70 evrov

35 odstotkov

158,55 evrov

114,45 evrov

166,25 evrov

129,15 evrov

43 odstotkov

194,79 evrov

140,61 evrov

204,25 evrov

158,67 evrov

53 odstotkov

240,09 evrov

173,31 evrov

251,75 evrov

195,57 evrov

66 odstotkov

298,98 evrov

215,82 evrov

313,50 evrov

243,54 evrov

77 odstotkov

348,81 evrov

251,79 evrov

365,75 evrov

284,13 evrov

S predlagano potrditvijo Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 9/2015) pa se spreminjajo tudi določbe glede »poletnih rezervacij«. V času med 1. julijem in 31. avgustom tekočega leta se staršem obračuna 75-odstotni znesek plačila, ki je določen v odločbi Centra za socialno delo o upravičenosti do znižanega plačila vrtca, pod pogojem, da starši vnaprej javijo odsotnost otroka in, da je otrok najmanj 30 koledarskih dni neprekinjeno odsoten iz vrtca. V preteklem obdobju se je staršem obračunal 50-odstotni znesek plačila, obdobje rezervacij pa je bilo mogoče koristiti od 15. junija do 15. septembra.


<< Nazaj | Novice