Mali grad

Žulj tedna

03.02.2015

 

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

VPRAŠANJE

Ali je upravičenec do subvencije k tržni najemnini do le-te upravičen, če odkloni najem po kvadraturi primernega neprofitnega občinskega stanovanja?

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE

Najemodajalec (Občina Kamnik) na podlagi 25. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem skladno z objavljenim seznamom upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem pozove upravičenca k skleniti najemne pogodbe. Najemna pogodba se sklepa za nedoločen čas. V primeru, da se upravičenec ne odzove na poziv k sklenitvi pogodbe za najem po površinskih normativih primernega stanovanja, ga najemodajalec ponovno pozove k sklenitvi najemne pogodbe. Če se upravičenec ne odzove na ponoven najemodajalčev poziv k sklenitvi najemne pogodbe, se črta iz seznama upravičencev.

V primeru, ko je najemnik upravičen in prejema subvencijo k tržni najemnini, kasneje pa se mu dodeli v najem neprofitno najemno stanovanje, mu pravica do subvencije k tržni najemnini preneha z mesecem, ko se najemnik lahko vseli v dodeljeno neprofitno stanovanje.


<< Nazaj | Novice