Mali grad

Žulj tedna

02.10.2018

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Občanko zanima, na koga se lahko obrne glede onesnaženosti ekoloških otokov.

Odgovor občinske uprave

Nadzor nad onesnaženostjo ekoloških otokov opravlja občinska inšpektorica. Slednja pogosto opravi nadzor v skladu s 33. členom Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Ur. l. RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo, 40/14), s ciljem preventivnega nadzora nad ravnanjem z odpadki in odlaganjem odpadkov poleg zabojnikov. V primeru zaznanih kršitev in najdenega dokaznega gradiva o povzročitelju onesnaževanja uvede ustrezne postopke proti povzročitelju pa tudi ukrepa skladno z določil Odloka in Zakona o prekrških. Zavedati pa se moramo, da kazni ne bodo rešile omenjene problematike in, da je dolžan vsak posameznik poskrbeti za čisto lokalno skupnost, v kateri živimo in jo ohranjati za naše zanamce. 

Žal je zelo težko najti dokaze, na osnovi katerih se lahko kaznuje povzročitelje. Izkušnje kažejo, da so večji ekološki otoki, kjer je nameščenih več posod za ločeno zbiranje odpadkov, bolj pogosto onesnaženi kot ekološki otoki, na katerih so le tri 1.100-litrske posode za papir, steklo in embalažo. Publicus d. o. o. enkrat tedensko izprazni posode za steklo, dvakrat tedensko pa posode za papir in embalažo (vsak ponedeljek in petek oziroma po potrebi). Občasno pa se, na zahtevo inšpektorice, opravi še dodaten odvoz.


<< Nazaj | Novice