Mali grad

Žulj tedna

02.08.2016

 

Žulj tednaKer je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

Vprašanje

Gospa iz Tuhinjske doline je pred dvema letoma na svoje stroške naročila odmero ceste, ki poteka po njenem zemljišču. Pred tednom dni pa je bila odmerjena ista cesta nekaj metrov više – poteka po zemljiščih v lasti njenega soseda. Izvedela je, da je bila naročnica in plačnica teh meritev občina in ne sosed. Zanima jo, ali torej lahko tudi ona pošlje zahtevek na občino, da se ji povrnejo že plačana sredstva parcelacije njenih zemljišč?

Odgovor občinske uprave

Občina Kamnik v okviru svojih finančnih možnosti ureja lastninsko pravna razmerja na kategoriziranih javnih cestah, ki so v lasti fizičnih oseb. Praviloma v teh postopkih sama nosi stroške urejanja mej in parcelacij zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane javne ceste, vendar pa le tiste, katerih naročnik je Občina Kamnik.

Pri javnih naročilih je Občina dolžna upoštevati Zakon o javnem naročanju in postopek izbire ponudnika za odmero ceste izpeljati v skladu z določili tega zakona, po katerem je vezana na zagotavljanje konkurence med ponudniki (v tem primeru ponudniki geodetskih storitev), na transparentnost javnega naročanja, na enakopravno obravnavo ponudnikov in sorazmernost, kar pomeni, da mora med večimi ponudniki izbrati najugodnejšega. Prav tako je vezana tudi na Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence, ki omejuje prosto nastopanje z akti in dejanji, s katerimi se določenemu podjetju neutemeljeno zagotavlja priviligiran položaj pri poslovanju na trgu.

Zaradi zgoraj navedenega Občina Kamnik ne more povrniti stroškov že izvedenih parcelacij, katerih naročniki so stranke in ne Občina.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Občino Kamnik, Oddelek za premoženjsko – pravne in splošne zadeve.


<< Nazaj | Novice