Mali grad

Žulj tedna

01.12.2015

 

Ker je informacija osnova vsake komunikacije in vsaka komunikacija osnova odnosa med Občino, kot institucijo, ter občankami in občani, stremimo k še boljši in bolj kvalitetni dvosmerni komunikaciji. Le-ta je ključna in le s pravim pristopom lahko skupaj delamo dobro za našo in Vašo lokalno skupnost.

Z rubriko Vprašajte nas se občanke in občani vsakodnevno obračate na nas z mnogimi vprašanji in pobudami. Ravno zaradi tega dejstva smo se odločili, da nekatera vprašanja, ki bi morda zadevala širšo javnost, izpostavimo in v novi tedenski rubriki rešujemo Vaš "Žulj tedna". Vsak torek bomo problem, ki zajema širšo javnost, tudi objavili in nanj javno odgovorili.

VPRAŠANJE

Občana zanima zakaj še ni javne razsvetljave v Županjih Njivah od št. 1 do 5?

ODGOVOR OBČINSKE UPRAVE

Stanje javne razsvetlajve v Županjih Njivah je sledeče: od kapelice do mosta preko Bistričice (hišne št. od 1 do 5) so po levi strani ceste postavljeni leseni drogovi z zračnim telekomunikacijskim vodom. Preko teh drogov je bil pred lanskim žledom napeljan tudi električni kabel za javno razsvetljavo, ki je bil nižje priključen na prižigališče pri gostilni Prodnik. Na drogovih je bilo nameščenih nekaj svetilk. Žled je kabel v večini potrgal in uničil od 4 od 6 svetilk. Na prej omenjenem mostu je ena svetilka, do naselja Bistričica pa še 6 svetilk, ki ne svetijo, ker so bile napajane preko prej omenjenega potrganega kabla.

V desnem robu ceste so položene zaščitne cevi in jaški z izvodi izven asfalta za napeljavo 7 luči javne razsvetljave (ni pa še postavljenih temeljev in kandelabrov s svetilkami). Pri mostu nameravamo vzpostaviti novo prižigališče, ki bo napajalo teh 7 luči in že obstoječih 7 od mosta do Bistričice. Odjemno mesto za elektriko je predvideno pri novem črpališču za kanalizacijo, ki je tudi v bližini mosta.

Po pridobljenem predračunu so za navedeno obnovo javne razsvetljave potrebna sredstva v višini 25.000 evrov, kar je bilo umeščeno tudi v predlog rebalansa proračuna 2016, ki so ga svetnice in svetniki obravnavali prejšnji teden na 10. seji Občinskega sveta občine Kamnik. Ker je bil rebalans na seji potrjen, predvidevamo, da bo obnova predvidoma izvedena v začetku leta 2016.


<< Nazaj | Novice