Mali grad

Žled v kamniških gozdovih 2014 – dve leti kasneje

17.02.2016

 

Žled v kamniških gozdovih 2014 – dve leti kasnejeV začetku februarja je minilo dve leti od pojava katastrofalnega žledu 2014. Kako je izgledalo takrat, se nas spominja zmeraj manj, vsekakor tega niso še pozabili lastniki gozdov, ki do sedaj še niso povsem odpravili posledic v gozdovih. Revirni gozdarji nadaljujejo evidentiranje poškodovanih dreves, ki jih bodo morali lastniki zaradi poškodb posekati. Do sedaj je zabeleženo 60.523 dreves iglavcev v skupni brutto imeri 34.917m3 iglavcev in 143.676 dreves listavcev v skupni brutto izmeri 76.972 m3 listavcev skupaj 111.888m3 kar je enako dobri dve tretjini napovedane ocene.

V lanskem letu, natančneje 20. 3. 2015, se je iztekel rok za posek in izdelavo poškodovanih iglavcev, z 31. 12. 2016 pa se izteče tudi rok za sanacijo listavcev v skladu z naslednjimi generalnimi odločbami:

Dodatne informacije so dostopne na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije, in sicer tukaj.

Navkljub mnogim težavam lastniki gozdov nadaljujejo z sanacijo. Do konca lanskega leta so posekali okoli 132.000 poškodovanih dreves v skupni brutto izmeri 73.600m3, kar predstavlja približno 45 odstotkov napovedane ocene. Prijetno presenečenje, v nasprotju z pričakovanji, se je pojavilo v dobri kvaliteti lesa listavcev, ki so bili prevrnjeni z koreninami vred. 

Rezultat bi bil zagotovo veliko boljši, če se v skladu s pričakovanji ne bi uresničile zlovešče napovedi o prekomerni namnožitvi podlubnikov, kot sopojavu nedokončane sanacije zaradi žledu poškodovanih iglavcev in zelo specifičnih vremenskih pogojev v poletno jesenskem času, ki se je zamaknil v prvi del zime 2015/2016. Zaradi tega vzroka je bilo evidentirano 28.259 dreves smreke v skupni brutto izmeri 32.225m3. Lastniki gozdov so do konca leta 2015 posekali tri četrtine evidentirane količine. Ob tem velja opozoriti, da se 19. marca 2016 izteče rok za sanacijo označenih neposekanih dreves, ki so napadena s podlubniki.

Za primerjavo s stanjem v Sloveniji si lahko ogledate sporočilo za javnost z dne 10. 2. 2016, ki je objavljeno na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije: http://www.zgs.si/slo/aktualno/sporocila_za_javnost/index.html

Da se sečnja dokaj uspešno nadaljuje naprej, je bilo v preteklem letu izdelano 91 elaboratov za gradnjo gozdnih vlak v skupni projektirani dolžini 30,6 kilometrov, zgrajeno je bilo 19,15 kilometrov vlak, za spravilo pa so pripravili še 9,2 kilometra že obstoječih vlak.

Besedilo in fotografije: Miha Zabret, Zavod za gozdove Slovenije, KE Kamnik


<< Nazaj | Novice