Mali grad

Žled v kamniških gozdovih 2014 - leto kasneje

21.01.2015

 

Morda se nas kar nekaj, kljub mili zimi, živo spominja prve februarske nedelje lansko leto, ko je popoldne začel padati dež, ki pa se je začel nabirati v uničujoče ledeno okrasje. Grozljivega hreščanja in pokanja ter rušenja poledenelih dreves v mraku brez elektrike verjetno še dolgo ne bomo pozabili.

Iz ocen, ki jih je Zavod za gozdove Slovenije pripravil za izdelavo sanacijskega načrta razberemo, da

Revirni gozdarji pospešeno evidentirajo drevesa, ki jih bodo morali lastniki zaradi poškodb posekati. Do sedaj je evidentirano po posameznih parcelah 38.878 dreves iglavcev v skupni bruto izmeri 21.482 m3 iglavcev in 94.023 dreves listavcev v skupni bruto izmeri 51.767 m3 listavcev skupaj 132.901 dreves v skupni bruto izmeri 73.249 m3 kar je enako skoraj 44 odstotkom napovedane ocene.

Na podlagi podrobnih evidenc dreves predvidenih za posek na ravni gozdnogospodarskih oddelkov (dejanski popis po parcelah/lastnikih) lahko predvidevamo, da bo dejanska količina poškodovanega drevja nižja od ocenjene približno za eno odstotno točko.

Podlago za izvedbo vseh ukrepov v povezavi z sanacijo določajo izdane generalne odločbe

Vse odločbe (za posamezne revirje) določajo, da morajo lastniki gozdov izdelati in odpeljati poškodovana drevesa iglavcev iz gozdov do petka, 20. marca 2015, poškodovane listavce pa do sobote, 31. decembra 2016.

Izjemni rok izvedbe lahko nastopi v primeru pojava podlubnikov na poškodovanih drevesih iglavcev. V takem primeru bo rok za izvedbo 14 dni po prejemu obvestila s strani krajevno pristojnega gozdarja.

Vse odločbe si lahko ogledate na povezavah

V dopolnjenem sanacijskem načrtu je do zaključka sanacije (v letu 2020) predvideno

Obseg sredstev (brez stroškov poseka in spravila) je ocenjen na približno 370.000 evrov. Del potrebnih sredstev bo zagotovljenih preko razpisa za vlaganje v razvoj podeželja (PRP 2015-2020).

Opravljeno delo

Besedilo in fotografije: Miha Zabret, ZGS KE Kamnik


<< Nazaj | Novice