Mali grad

Zelo razgibana dejavnost kamniških upokojencev na področju športa in rekreacije v letu 2014

16.12.2014

 

Proti koncu koledarskega leta že lahko potegnemo črto pod zelo uspešnim delom v kar 14. sekcijah, kolikor jih je do sedaj aktivno delovalo. Lahko se pohvalimo, da dobivamo pohvale za kvalitetno delo iz cele Slovenije in mnoga društva povzemajo naš koncept dela. Za kvalitetno delo so prav gotovo najzaslužnejši vodje posameznih sekcij, ki svoje delo opravljajo zavzeto in v zadovoljstvo svojih članov. Žal se najdejo posamezniki, ki z neutemeljenim kritizerstvom skušajo razvrednotiti njihovo delo – ob dejstvu, da delajo prostovoljno in brezplačno. Vedno znova in znova poudarjamo, da je osnovna naloga delovanja primerna aktivnost in prijetno druženje s prijatelji. Seveda pa so v nadaljevanju prisotna tekmovanja pa tudi v tem delu poudarjamo, da je važno dobro počutje in prijetno druženje, ki pa daje še dodatno motivacijo ob doseženih tekmovalnih rezultatih.

Pa si poglejmo delo po posameznih sekcijah:

Da je društvo dobro organizirano, da dela v zadovoljstvo svojih članov, priča priznanje, ki nam ga je podelila pokrajinska zveza društev upokojencev Gorenjske za najbolje organizirano društvo in uspehe na področju športa v letu 2014. Zahvala in pohvala velja vsem vodjem sekcij, ki so s svojim prizadevnim delom skrbijo, da člani posameznih sekcij lahko uresničujejo svoje želje, da je druženje s prijatelji prijetno in tudi doseženi rezultati pozitivno  delujejo na njihovo motivacijo in še bolj prizadevno delo.

Ob vsem naštetem je potrebno poudariti, da društvo prispeva, kar nekaj sredstev za osnovno delovanje naštetih aktivnosti, vendar pa najmanj toliko in še več, preko leta prispevajo udeleženci sami. Da o opremi, ki jo rabijo nastopajoči, niti ne govorimo.

Ob iztekajočem se letu želimo vsem občanom Kamnika, še posebej pa športnikom – upokojencem, da jim v letu 2015 služi zdravje, da bodo aktivni v družbi prijateljev, če pa primaknemo še kanček sreče bo zadovoljstvo popolno.

Besedilo in fotografija: Miha Prosen, predsednik komisije za šport in rekreacijo Društva upokojencev Kamnik


<< Nazaj | Novice