Mali grad

Združite prijetno s koristnim – najemite vrtiček!

18.04.2013

 

Čeprav je zima letos nepričakovano ubrala daljšo pot kot smo vajeni, je pomlad vendarle nastopila in z njo priprave na novo sezono obdelovanja zemlje. V luči čedalje hujše gospodarske recesije in problematike samooskrbe, trenutno enega pomembnejših problemov človeštva, želimo tudi v občini Kamnik nameniti pozornost omenjenim vprašanjem.

V zadnjem mesecu opažamo povečano zanimanje občanov za obdelavo občinske zemlje, ki močno presega razpoložljive kapacitete, kar razumemo zlasti kot odziv na naraščajoče življenjske stroške, visok odstotek brezposelnosti in splošen padec standarda prebivalstva. Obseg površin, namenjenih vrtičkarstvu bi bilo zato potrebno povečati in s tem občanom z nizkimi osebnimi dohodki olajšati preživetje, vsem ostalim pa zagotoviti preskrbo s svežo, kakovostno ter lokalno pridelano hrano oziroma način aktivnega preživljanja prostega časa. Ker povpraševanje narašča zlasti s strani občanov, ki prebivajo v stanovanjskih blokih in strnjenih naseljih in nimajo možnosti za obdelavo lastne zemlje, smo iskanje usmerili v primerne nepremičnine v bližini najbolj poseljenih območij občine.

Po podrobnejšem pregledu nepozidanih občinskih nepremičnin ugotavljamo, da je večina že oddana vrtičkarjem, vse ostale pa so bodisi predvidene za druge projekte bodisi zaradi odsotnosti vode neustrezne. Občina Kamnik ima trenutno z občani sklenjenih približno 180 najemnih pogodb za najem vrtičkov na območju IKŠ, na Jakopičevi ulici na Duplici, v Črni ter nekaterih drugih lokacijah. Za vse zainteresirane občane ostaja na voljo še nekaj površin na Duplici (Jakopičeva ulica), tik ob železniški progi. Bodočim vrtičkarjem  svetujemo, da si pred najemom želeno lokacijo sami ogledajo, nato pa podajo vlogo za njen najem. Po opravljenem skupnem ogledu s predstavnikom Občine, na katerem bodo dogovorjene vse podrobnosti glede posameznega najema in zakoličen vrtiček, bo sklenjena najemna pogodba. Občina Kamnik bo poskušala v čim krajšem času zagotoviti dodatne površine na območju občine, ki bi bile lahko namenjene vrtičkom.

Vse, ki vas vrtičkarstvo kljub vsem prednostim morda še ni prepričalo, želimo opomniti tudi na rekreativno komponento, ki jo v teh zahtevnih časih zagotavlja sproščanje na vrtu in neobremenjeno druženje z ostalimi vrtičkarji. Ljudje uživajo na prostem, si izmenjujejo sadike, se drug drugemu pohvalijo ali potožijo, kopljejo po zemlji, se pri tem lepo utrudijo in okrepijo telo, zlasti pa sprostijo prenekatero napetost ter pozabijo na tegobe vsakdana. Obenem je tudi odlična priložnost za prenos znanja, za prakticiranje medgeneracijskega sodelovanja in krepitev družbenih odnosov. Omogoča, da izkušeni vrtičkarji svoje znanje, spretnosti obdelovanja, svoj odnos do zemlje ter z njim povezan zdrav življenjski slog predajajo naprej na mlajše generacije. Ni dvoma, da bomo tovrstno znanje in odnos do narave v prihodnosti potrebovali.


<< Nazaj | Novice