Mali grad

Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik prejemnik certifikata kakovosti ISO 9001:2008

02.09.2015

 

Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik je v letošnjem letu vzpostavil sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008. Uspešno smo opravili pregled in certificiranje s strani pooblaščene ustanove ter pridobili mednarodno priznan certifikat kakovosti.

Kaj morate vedeti o standardu ISO 9001:2008

Standard ISO 9001:2008 je izdala mednarodna organizacija ISO (International Standardisation Organization) leta 2008, na kar oznaka :2008 tudi opozarja. Gre za četrto izdajo standarda (prva je iz leta 1987), ki zamenjuje predhodno iz leta 2000.

Standard je zgrajen na načelih vodenja kakovosti, ki jih danes uporabljajo v svetu uspešne organizacije, tako proizvodne kot storitvene. Zato je standard povzetek dobre poslovne prakse in kot tak v pomoč organizacijam, ki žele slediti samo najboljšemu.

Standard se osredotoča predvsem na učinkovitost sistema vodenja kakovosti pri izpolnjevanju zahtev odjemalcev. Namenjen je vsem vrstam organizacij, ne glede na velikost, organiziranost, proizvod ali storitev, ki želijo obvladovati in izboljševati svoje poslovanje ter povečevati zadovoljstvo svojih odjemalcev. Standard je tudi odlična osnova za nadgradnjo z ostalimi sistemi vodenja, ki jih določajo standardi kot npr. ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007.

Standard določa zahteve za sistem vodenja kakovosti (Sistem vodenja kakovosti), delovanje vodstva (Odgovornost vodstva), ravnanje z viri (Vodenje virov), izvajanje osnovne dejavnosti (Realizacija proizvoda) in nadzor (Merjenje, analize in izboljševanje). Izpolnjevanje vseh zahtev standarda omogoča organizaciji, da, po uspešno zaključenem certifikacijskem postopku, pridobi certifikat za sisteme vodenja kakovosti po ISO 9001:2008. 

Kaj prinaša nova izdaja standarda ISO 9001:2015?

Vir: Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik


<< Nazaj | Novice