Mali grad

Zbor članov Avto-moto društva Kamnik

03.03.2015

 

V gostinskem lokalu Mili vrh se je popoldan odvijal zbor članov Avto-moto društva Kamnik, ki se ga je udeležil tudi župan Marjan Šarec. Dogodku je prisostvoval tudi komandir Policijske postaje Kamnik Sebastjan Juhant.

V letu 2014 so člani društva veliko časa namenili prenovi prostorov objekta, kjer delujejo. Še posebej so si prizadevali pri ustvarjanju nove, sodobnejše celostne podobe društva (prenova spletne strani, nov logotip društva in podobno). Sklicali in izvedli so 4 seje Upravnega odbora društva, ustanovili so dve začasni komisiji, organizirali prednovoletno srečanje nekdanjih članov Upravnega in Nadzornega odbora, pridobljeno je bilo arhivsko gradivo za pripravo proslave ob obeležitvi 70. obletnice društva. Izvedli so tudi pohod v Tamar

Kot je povedal predsednik Avto-moto društva Kamnik Vladimir Korošec, imajo tudi za letošnje leto veliko načrtov. Med drugim bodo obeležili 70. obletnico delovanja, delovali bodo v smeri preventivnih akcij za večjo varnost v cestnem prometu in sodelovali pri varovanju javnih prireditev v občini Kamnik. Predstavljena so bila poročila organov društva in finančno poročilo za leta 2014 ter potrjene naloge in cilji za leto 2015. Obenem so na današnjem zboru sprejeli tudi nov statut, ki je sedaj urejen v skladu z veljavno zakonodajo.  

Zbrane je ob zboru članov nagovoril komandir Policijske postaje Kamnik Sebastjan Juhant, ki je med drugim poudaril: »Upam, da bomo našli skupni jezik, predvsem na področju preventive. Veliko je namreč dela na področju prometne varnosti. Mi in vi lahko s svojim vzgledom naslednjim generacijam pokažemo, kako pomembno je odgovorno obnašanje v cestnem prometu. Vsekakor je potrebno tukaj poudariti to, da se statistično največje število nesreč zgodi iz razloga prekomernega uživanja alkoholnih pijač. Opiti za volan ne moremo in ne smemo sesti. Na nas je, da s skupnimi močmi poskušamo generacije za nami, mlade, naučiti, da je to nesprejemljivo in, da alkohol in volan nikakor ne gresta skupaj.«

Župan Marjan Šarec pa je v svojem nagovoru društvu zaželel uspešno delo in podal naslednje misli: »Društvo deluje s polno močjo. Veliko ste naredili na celostni podobni in to je bistveno. Če želi biti društvo prepoznavno, mora delati tudi na tem področju. Na začetku smo poslušali o varnosti v cestnem prometu. Tudi sam bi se strinjal, da so ceste slabe in nezadovoljive. Tudi sami imamo veliko problemov na tem področju, tako na občinskih kot tudi na državnih cestah. Stanje na tem področju je zaskrbljujoče. V letošnjem letu se bo uredila cesta skozi Podgorje, ki je tranzitna cesta. Razmišljati bo potrebno tudi o cesti proti Godiču. Vaše društvo je poklicano, da dela na tem. Poleg Združenja šoferjev in avtomehanikov Kamnik je vaše društvo tisto, ki lahko na tem področju stori veliko v sodelovanju  z Občino Kamnik in Policijsko postajo Kamnik. Le s sodelovanjem bomo lahko na tem področju marsikaj naredili. Je pa v prometu, kot je bilo rečeno, registriranih veliko motornih vozil. Vsak ekstrem je nevaren. Voziti je treba prilagojeno. To se je izkazalo tudi z zdrsom tovornega vozila v Porebru. Mi bomo v tej zadevi, kot smo v preteklosti že storili, organizirali sestanek z državnimi institucijami, da bi ta tranzit preusmerili na bolj varne povezave, kot je ta čez Tuhinjsko dolino. Kaj se bo na tem področju zgodilo ne vemo, vemo pa, kakšne so izkušnje, kot na primer ukinjanje Nujne medicinske pomoči, ko dobivamo pol informacije ali pa napačne informacije, ko človek ne ve pri čem je in je boljše ukrepati z vsemi silami, kot pa čakati, kaj bo država dovolila narediti. Zmanjšujejo se sredstva tudi Policiji in to je žalostno, da ni osnovnih sredstev za delo in s takšnim odnosom se prometna varnost ne more izboljšati. Vašemu društvu želim čim boljše delo. Verjamem, da boste z intenzivnim delom pridobili tudi nove članice in člane. Članstvo, ki bo držalo skupaj, bo peljalo društvo naprej, 70. obletnici naproti.«


<< Nazaj | Novice