Mali grad

Zbiranje vlog za škodo zaradi suše v občini Kamnik

25.09.2013

 

Občina Kamnik na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše obvešča o zbiranju vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi suše v letu 2013.

Škodo naj prijavijo oškodovanci, ki so imeli škodo zaradi posledic suše v letu 2013 na kulturah (navedene v seznamu kultur po katastrskih občinah) in je le-ta večja od 30 odstotkov. K popisu škode je potrebno OBVEZNO predložiti vse podatke za oceno škode v tekoči kmetijski proizvodnji:

Zbiranje vlog bo potekalo do ponedeljka, 30. septembra 2013. Vloge, ki bodo prispele po roku, ne bodo upoštevane.

Prijava se vloži na predpisanem obrazcu »OBRAZEC 2 - Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči«.

Izpolnjeno vlogo oddate v vložišču Občine Kamnik, pisarna št. 1 ali jo pošljete na naslov Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.

Dodatne informacije:


<< Nazaj | Novice