Mali grad

Zbiranje rabljenih oblačil in obutve

23.10.2012

 

Na osnovi medsebojnega dogovora z Občino Kamnik je HUMANA d.o.o. v ponedeljek, 22. oktobra 2012, v Kamniku namestila pet zabojnikov za zbiranje rabljenih oblačil, in sicer na naslednjih lokacijah:

HUMANA d.o.o. bo zabojnike, ki so njena last, praznila vsaj enkrat tedensko, če bo potrebno pa tudi pogosteje.

Zabojniki, označeni z napisom HUMANA, so občanom dobro dostopni in enostavni za odlaganje oblačil in ostalega materiala. Vanje se lahko odlaga:

V zabojnike HUMANA ne sodijo:

V zabojnikih zbrana oblačila postanejo last HUMANE d.o.o., ki iz pridobljenega dobička od prodaje oblačil financira humanitarne in socialne projekte v Afriki in Aziji. HUMANA d.o.o. bo Občino Kamnik redno obveščala o količinah zbranih oblačil, vsako leto pa bo poslala letno poročilo o zbranih oblačilih ter namenski uporabi pridobljenih sredstev v socialne namene. Občina Kamnik pa bo na svoji spletni strani o tem obveščala občane.


<< Nazaj | Novice