Mali grad

Zavod za gozdove Republike Slovenije opozarja na nevarnost prenamnožitve podlubnikov

29.07.2015

 

Zaradi velikega obsega poškodovanih iglavcev v lanskem žledolomu, visokih temperatur in relativno sušnega obdobja v začetku letošnjega poletja, gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije opažajo znake močne prenamnožitve podlubnikov na poškodovanem drevju, predvsem smreki. Razvoj ene generacije osmerozobega smrekovega lubadarja, ki povzroča med vsemi podlubniki največ škode, traja v povprečju od 8 do 10 tednov in navadno razvije 2 čisti in eno sestrsko generacijo. V primeru daljšega vročega vremena s temperaturami nad 30 stopinj Celzija se podlubniki razvijajo hitreje in imamo lahko 3 čiste ter dve sestrski generaciji letno.

V kolikor ne želimo katastrofalnih posledic, moramo redno pregledovati gozdove iglavcev zaradi odkrivanje žarišč podlubnikov ter poskrbeti za pravočasen posek in odvoz napadenega drevja iz gozda oziroma uničenje podlubnikov, preden le ti napadeno drevje zapustijo.

Navodila za odkrivanje žarišč podlubnikov

Najbolj so ogroženi smrekovi gozdovi, v katerih so  smrekovi podlubniki marsikje že namnoženi. Lastnike gozdov z večjo ali manjšo prisotnostjo smreke zato opozarjamo, da naj v poletnem in jesenskem času redno (enkrat na 2 do 3 tedne) pregledujejo svoje gozdove, pri tem  pa naj bodo pozorni na naslednje znake napada podlubnikov:

V kolikor so drevesa že osuta in je lubje že odpadlo z debla, so podlubniki večinoma že izleteli. Prednostno zato sekamo drevesa z zgoraj opisanimi znaki napada podlubnikov. Opozarjamo, da se lahko lokalno namnožijo tudi borovi in jelovi podlubniki, zato svetujemo lastnikom gozdov, da redno pregledujejo tudi jelove in borove sestoje.

Ukrepi za zatiranje podlubnikov

V primeru odkritja napadenih dreves morajo lastniki takoj obvestiti lokalnega revirnega gozdarja oziroma krajevno enoto Zavoda za gozdove Slovenije, kjer jim bodo tudi strokovno svetovali o izvedbi poseka in o ukrepih za zatiranje podlubnikov. Napadena drevesa je potrebno pravočasno posekati, (pred dokončanjem razvoja podlubnikov, preden se bube ali mladi hrošči obarvajo rjavo) in sortimente (hlodovino in celulozni les) odpeljati iz gozda ter na skladiščih zagotoviti uničenje podlubnikov z lupljenjem oziroma predelavo.

V kolikor napadenega lesa ne moremo pravočasno odpeljati iz gozda, je potrebno lupljenje sortimentov in uničenje podlubnikov opraviti v gozdu. Podlubnike v napadenih delih dreves (v odstranjeni skorji in v vejah) uničimo

Več informacij na:

Kontakti Krajevne enote Kamnik

Krajevna enota Kamnik:  01 839 19 46

Besedilo in fotografije: Miha Zabret, Zavod za gozdove Slovenije, Krajevna enota Kamnik


<< Nazaj | Novice