Mali grad

Zasnova in izdelava akcijskih načrtov za trajnostno energijo (SEAP) v Sloveniji

20.11.2012

 

Danes, 20. in jutri, 21. novembra 2012, v sejni dvorani Občine Kamnik poteka delavnica z naslovom Zasnova in izdelava akcijskih načrtov za trajnostno energijo (SEAP) v Sloveniji. Udeležence je pozdravil župan Marjan Šarec.

ManagEnergy je tehnični podporni instrument programa Evropske komisije z naslovom Inteligentna energija Evropa. Velik poudarek ManagEnergy dejavnosti je na informiranju in usposabljanju osebja v lokalnih skupnostih za uspešno izpeljavo nalog na področju trajnostnega ravnanja z energijo in pripravo ustreznih akcijskih načrtov (SEAP). V mnogih državah EU so bile v zadnjih letih že organizirane tovrstne tematske delavnice, na katerih so sodelovali številni izkušeni strokovnjaki. Tradicijo bo tokrat v soorganizaciji Gradbenega inštituta ZRMK in EC Network z Danske kot gostitelj nadaljevala Občina Kamnik, podpisnica Konvencije županov.

Pred samim začetkom delavnice je udeležence pozdravil župan Marjan Šarec ter poudaril, da so tovrstne delavnice dobrodošle za nabiranje novih znanj, idej in izmenjavo mnenj. 

Cilj delavnice je udeležencem posredovati izkušnje, napotke in potrebna znanja za strokovno ustrezno zasnovo in izdelavo SEAP načrtov ter njihovo praktično izvedbo v povezavi z dejavnostmi Konvencije županov (CovenantofMayors). Dejavnosti ne bodo potekale zgolj na ravni izvajanja in poslušanja predavanj, pač pa bodo interaktivne narave z namenom, da se udeleženci pogovorijo o konkretnih problemih, zastavijo vprašanja in oblikujejo smernice za nadaljnje praktične ukrepe.

Delavnica je namenjena vsem, ki se na občinski ravni ukvarjajo s področjem trajnostnega ravnanja z energijo, ki so zadolženi za pripravo lokalnih strategij in akcijskih načrtov in ki energetsko politiko izvajajo v praksi. Med udeleženci bodo tudi predstavniki lokalnih energetskih agencij (LEA), ki z občinami in podjetji sodelujejo na področju trajnostne energije.

Predavatelji (med njimi so tudi strokovnjaki iz Italije in Danske) bodo prvi dan udeležencem delavnice posredovali izkušnje pri izvedbi projektov, snovanju trajnostne energetske politike, izdelavi SEAP v posameznih občinah in jim podali praktična znanja za njihovo nadaljnje delo pri razvoju in načrtovanju SEAP. Udeleženci bodo posamezne teme obravnavali v skupinah, izmenjali izkušnje, opozorili na probleme in ovire, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. Predavanja in razprave drugega dne delavnice pa bodo predvsem s področja financiranja energetskih projektov v občinah (zeleno javno naročanje, pogodbeno zagotavljanje prihranka energije, nacionalni viri financiranja, EU finančni instrumenti).


<< Nazaj | Novice