Mali grad

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov in Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila

12.11.2014

 

11. 10. 2014 je stopil v veljavo Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila (Uradni list RS, št. 71/2014), ki je bil izdan na podlagi 17. člena Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/2010, 50/2014).

Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila (Uradni list RS, št. 71/2014) podrobneje ureja pogoje za pridobitev tehničnih pripomočkov oziroma prilagoditve vozila, dobo trajanja, standarde kakovosti, način vzdrževanja in vrednost tehničnih pripomočkov in prilagoditve vozila.

Vlogo za uveljavitev pravice lahko vložite na katerikoli upravni enoti.

Vloge:

Posebna dokazila so navedena pri posameznem tehničnem pripomočku oziroma prilagoditvi vozila na listi:

• lista tehničnih pripomočkov

(Odpri)

• lista prilagoditve vozila 

(Odpri)

Več o tem na povezavi:
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi_vzv/izenacevanje_moznosti_invalidov/


<< Nazaj | Novice