Mali grad

Zaključili z rekonstrukcijo ceste Motnik – Vrhe – Srebotno, poteka sanacija mostu čez lokalno cesto v Buču

30.06.2010

 

Rekonstrukcija ceste Motnik - Vrhe - srebotno
Na Občini Kamnik smo v preteklem tednu zaključili z rekonstrukcijo ceste Motnik – Vrhe – Srebotno, kjer je potekala ureditev meteorne kanalizacije in drenaže ter asfaltiranje lokalne ceste v dolžini cca 200 m. Občina je za investicijo namenila 50.000 evrov.

Sanacija mostu v Buču
V kraju Buč v Tuhinjski dolini so v tem mesecu pričeli z deli pri izgradnji prepusta čez potok Zakevderščica. Sanacija mostu preko lokalne ceste je nujno potrebna, saj je po ureditvi brežine potoka v 1. fazi, ki jo je Ministrstvo za okolje in prostor izvedlo v letu 2009, pretok vode bistveno povečan. Občina bo za investicijo namenila 90.000 evrov

Dela na mostu so zaključena, danes so položili tudi asfaltno prevleko na lokalni cesti v bližnji okolici mostu.

S to investicijo pa problem vodotoka ni v celoti rešen, saj je na južnem delu pri prečkanju državne ceste potrebna izvedba poglobitve pod obstoječim mostom državne ceste  Ločica – Kamnik. Podžupan Rudolf Pfajfar je ob tem povedal, da so okoli te investicije  že potekali dogovori na ogledu terena.. »Kot mi je znano, je ARSO ponovno pozval Direkcijo RS za ceste, da območje mostu sanira, tako da pričakujemo pozitiven odziv, saj drugače lahko prihaja do zastojev in dodatnega poplavljanja poseljenega območja« dodaja podžupan Pfajfar.


<< Nazaj | Novice