Mali grad

Zaključena gradnja prepustov pod lokalno cesto Spodnje Palovče – Kolovec

19.08.2010

 

Na lokalni cesti, ki vodi iz Kolovca v sosednjo občino Domžale, je Občina Kamnik že v lanskem letu zgradila dva prepusta, letos pa nadaljevala z gradnjo še treh vzdolž ceste, kar pomeni, da so projekti, ki so bili pripravljeni za gradnjo prepustov na tem hudourniku, v celoti realizirani.

Sanacija lokalne ceste je potekala na predelih ceste, ki jih je neurje s poplavami prizadelo septembra 2007. Ob lokalni cesti poteka tudi hudournik, ki petkrat prečka lokalno cesto, ob večjih nalivih pa prestopi bregove. Ker je bil cesta v teh primerih večkrat neprevozna, je bila sanacija nujno potrebna.

Ureditev prepustov je bil tudi pogoj, da Ministrstvo za okolje in prostor ter ARSO nadaljuje v letu 2010 z urejanjem hudourniške struge.

Občina je samo letos za izgradnjo treh prepustov namenila 58.000 evrov. Ob tem je potekala tudi ureditev brežine vodotoka dolvodno. Nadaljevanje sanacije ceste bo odvisno od razpoložljivih sredstev tako obeh občin kot države.


<< Nazaj | Novice