Mali grad

Zahvala župana Mateja Slaparja: »Skupaj smo zmogli!«

22.05.2020

 

Zahvala župana Matej Slaparja: »Skupaj smo zmogli!«Spoštovane občanke, spoštovani občani,

letošnja marec in april sta bila zaznamovana z nevarnostmi širjenja nalezljive bolezni COVID-19. V teh dveh mesecih smo z Občinskim štabom Civilne zaščite, ki sta ga odgovorno in skrbno vodila poveljnik mag. Matjaž Srša in njegova namestnica Brigita  Vavpetič, delali vse, kar je bilo potrebno za ohranitev zdravja vseh vas. Ostali smo na številki 19 okuženih, ponosni pa smo tudi na to, da Dom starejših občanov Kamnik nima in ostaja brez okuženega s koronavirusom. Skupaj smo zmogli!

Naj se na tem mestu sprva zahvalim vsem tistim nepogrešljivim in srčnim ljudem, ki delate v zdravstvu, policiji, civilni zaščiti, gasilstvu ter v vseh službah zaščite in reševanja, sektorju energetike, prometa, prehrane, preskrbe s pitno vodo, financ, varovanja okolja ter informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov, tudi čistilke in čistilci, smetarji, peki, trgovke in trgovci, prostovoljci ste delali ves čas, ne glede na stanje in resnost situacije, ki smo ji bili priča. Vi ste pravi borci in hvaležen sem, da vas imamo! Nalogam smo bili skupaj z Občinskim štabom Civilne zaščite kos tudi zaradi uspešnega in tvornega sodelovanja med vsemi člani Občinskega štaba Civilne zaščite, ne nazadnje pa tudi zaradi odgovornosti vseh ravnateljev javnih zavodov in drugih ustanov v občini.

Predvsem naj na tem mestu izpostavim ravnatelja Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik Rafka Laha, ki je imel izjemno težko nalogo, saj je moral kot prvi ravnatelj v državi zapreti vrata šole. Iz dneva v dan smo se spopadali z marsikatero oviro, ki smo jo brez omahovanja, tudi v sodelovanju z omenjenimi službami, premagovali z razlogom, da ohranimo vaše zdravje. A tudi vi, spoštovane občanke, spoštovani občani, ste dosledno upoštevali vsa navodila in napotke tako Občinskega štaba Civilne zaščite kot tudi drugih pristojnih državnih institucij in tudi iz tega razloga smo ostali na tako majhni številki okuženih ter brez smrtne žrtve v naši občini.

V časih, ko so nas obkrožale predvsem novice, povezane z obolelimi za COVID-19, so se nekateri odločili, da bodo pisali drugačne, bolj spodbudne in pozitivne zgodbe. Že ob samem začetku so se nam na lastno pobudo pridružili prostovoljci Študentskega kluba Kamnik, pod vodstvom Anamarije Dolenc, ki so dokazali, da jim solidarnost ni tuja. Niso čakali in iskali izgovorov, ampak so nemudoma ponudili roko in bili z nami ob kateri koli uri, ne glede na dan v tednu. Tudi donatorji so pokazali, da jim je mar za zdravje v naši lokalni skupnosti, saj so gledali s srcem in videli tiste, ki so potrebovali pomoč ter spodbudno in lepo besedo. Aktivno so se v pomoč in reševanje težav ranljivih skupin vključili tudi v Območnem združenju Rdečega križa Kamnik, Karitasu Kamnik in Centru za socialno delo Osrednja Slovenija – Vzhod, enota Kamnik. Najbolj ranljivi skupini naše družbe – otrokom in njihovim že tako socialno ogroženim družinam, je pomoč ponudil kamniški gostinec Primož Repnik, lastnik Gostilne Repnik. Z brezplačno pripravo toplih obrokov hrane za šolarje in otroke, ki so zaradi zaprtja šol in vrtcev ostali brez edinega toplega obroka hrane, ki jim ga je prej nudila šolska ali vrtčevska prehrana, smo vsak šolski dan oskrbeli več kot petdeset otrok, ki so z iskrenim nasmehom vsak dan ob 12. uri čakali na prostovoljca Darka in Sama.

Iskrena zahvala pa velja tudi dobaviteljem mask in zaščitne opreme, saj smo v časih, ko je bilo na trgu težko dobiti zaščitno opremo, ko je šlo za življenje ali smrt, vendarle dobili prepotrebno opremo za ključne službe zaščite in reševanja, ki so v kritičnih časih, ne glede na resnost situacije, delale dan in noč. Delale dan za dnem. Delale teden za tednom.

Majhne zmage, ki smo jih izbojevali iz dneva v dan ter premagovali številne ovire skupaj z Občinskim štabom Civilne zaščite, so nas pripeljale do končnega cilja, a vseeno, ne glede na to, da se ukrepi v državi v veliki večini že sproščajo, pa je vendarle še vedno na vas, spoštovane občanke, spoštovani občani, tista odgovornost za zdravje nas in vas. Skupaj smo se trudili, da smo ohranjali vaše zdravje, odgovorno ste upoštevali vsa navodila, še vedno pa moramo na poteh našega življenja slediti navodilom in priporočilom, ki nam jih dajejo pristojne institucije. Vse z razlogom, da vsi ostanemo zdravi.

Vaš župan Matej Slapar


<< Nazaj | Novice