Mali grad

Začetek Kamniške literarne transverzale na Selih pri Kamniku

28.03.2019

 

Začetek Kamniške literarne transverzale na Selih pri KamnikuV soboto, 23. marca 2019, je bil na Selih izveden prvi pohod v okviru Kamniške literarne transverzale, ki smo ga naslovili Na Sela gremo! S pohodom, ki sta ga organizirala Športno in kulturno društvo Sela ter Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, smo obeležili letošnji občinski praznik občine Kamnik. Zbranim se je v imenu Občine Kamnik pridružil dr. Jernej Markelj. 

Pohodniki smo se zbrali ob 11. uri pred gasilskim domom na Selih pri Kamniku, od koder je bil organiziran prevoz v vas Žubejevo, ki leži slaba dva kilometra nad Seli. V Žubejevem so nas najprej prijazni sprejeli na Cesarjevi kmetiji. Tu je konec aprila 1564 prenočil takratni deželni knez nadvojvoda Karel II. Notranjeavstrijski (1540-1590), zaradi česar je dobila takšno domače ime. Gospodar Janko Trebušak nam je povedal zgodbo o pomembnem gostu, pa tudi o drugih posebnostih tega območja, kot je na primer arheološko najdišče na bližnjem Žubejevem griču.

Od Cesarjevih nas je vodnik Nejc Štrajhar vodil proti zaselku Dolina. V Dolini so bile nekoč tri kmetije, ki pa so danes vse zapuščene. Na življenje nekdanjih prebivalcev nas spominjajo samo še ruševine gospodarskih poslopij, kmečkih hiš in Marijina kapelica, ki je še vedno lepo vzdrževana. Tu smo od vodnika izvedeli marsikaj zanimivega o preteklosti tega kraja, pa tudi kako iz lovskega življenja, saj je Nejc Štrajhar tudi lovec. Dolina je bila med 2. svetovno vojno edino naselje na selskem območju, ki ni utrpelo nobene žrtve.

Iz Doline smo krenili proti bližnjim Znojilam, kjer smo se ustavili pri Lukčevih. Tu se je rodil duhovnik in pesnik Gregor Mali (1901-1983). Njegov zelo bogat pesniški opus sestavljajo predvsem pesmi z duhovno vsebino, zaradi česar so po njegovih besedilih posegali številni cerkveni skladatelji. Napisal je tudi več otroških iger in domovinskih pesmi, ki jih označujeta predvsem domotožje in ljubezen do domače zemlje. Pesnik je namreč po vojni zapustil Slovenijo in do smrti živel v Argentini. Malijevo življenjsko pot in delo nam je predstavila pesnikova nečakinja Nežka Borin-Mali, ki je v letih 2001 in 2003 izdala njegove zbrane pesmi, zborovsko pesmarico  uglasbljenih del ter zgoščenko s posnetki njegovih pesmi v izvedbi Slovenskega komornega zbora.

Na Selih smo se najprej ustavili pri Tomažu Schleglu, ki nam je predstavil svojega očeta arhitekta Bojana Schlegla, ki je v 70. letih opravljal delo kamniškega mestnega arhitekta. Veliko je pripomogel k urejenemu izgledu mesta, še posebej je bil znan po posebej oblikovanih izveskih, ki so nekoč viseli nad kamniškimi trgovinami in obrtnimi delavnicami. Do danes se jih je žal malo ohranilo.

Nato smo se po travnikih spustili do Sel, kjer smo si ogledali župnijsko cerkev svete Neže. Daniela Močnik iz Cerkelj nam je tu predstavila delo in življenjsko pot duhovnika, pesnika, pisatelja in zbiralca ljudskega slovstva Matevža Ravnikarja-Poženčana (1802-1864), ki je na Selih deloval v letih 1842-1855.  Pred gasilski dom smo se vrnili po dobrih treh urah prijetne poti. Pohodniki so prejeli knjižico s predstavitvijo selskega območja z naslovom Po Selih in okolici: upodobitve in zapisi.

Kulturno obarvani dan se je nadaljeval ob 17. uri, ko se je v selskem gasilskem domu odvijal pripovedovalski večer za odrasle z naslovom Pravica velja več kot krivica - Poženčanove pravljice, ki sta ga prav tako organizirala Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik in Športno in kulturno društvo Sela.

Kamniška literarna transverzala

Letošnje leto je 70. leto delovanja kamniško­-komendske knjižnice. V tem času smo preho­dili dolgo in raznoliko pot. Ta nas je pripeljala do spoznanja, da je knjižnica pomemben sodela­vec pri ohranjanju kulturne dediščine in spomina na ustvarjalne ali kako drugače pomembne ljudi, ki so pustili sledi v našem okolju. Veliko podatkov najdemo v pisnih virih, a ti so pogo­sto premalo znani. Zato bomo na literarno­-zgodovinski transverzali spoznavali naše kraje, ljudi, zgodovino in posebnosti ali znamenitosti. Vodili nas bodo domačini, ki poznajo svoje kraje kot svoj žep. Združili bomo hojo, spoznavanje posebnosti, ljudi in kulturne dediščine ter pri­jetno druženje v eno samo, lepo doživetje. Pri­pravili bomo tudi pisne vodnike poti, po katerih bomo krenili.

Besedilo in fotografije: Andrej Kotnik


<< Nazaj | Novice