Mali grad

Začasno podaljšanje veljavnih vladnih ukrepov in sprejem novih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa COVID-19

13.11.2020

 

Začasno podaljšanje veljavnih vladnih ukrepov in sprejem novih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa COVID-19Da bi se izboljšala epidemiološka situacija v državi, je Vlada Republike Slovenije za 14 dni podaljšala doslej veljavne ukrepe in sprejela nekatere nove. Z današnjim dnem, 13. novembrom, med drugim velja, da je začasno prepovedano zbiranje ljudi do 6 oseb, kot je to veljalo do sedaj, je pa dovoljeno zbiranje ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva (ob upoštevanju omejitev in prepovedi), začasno je še vedno omejeno gibanje med občinami (razen izjem), gibanje ljudi je omejeno med 21. in 6. uro, ravno tako je obvezno nošenje mask v zaprtih prostorih in na prostem. S ponedeljkom, 16. novembra, velja, da se pouk na daljavo nadaljuje, varstvo v vrtcih je na voljo za nujne primere, prepovedano je ponujanja in prodaje blaga in storitev potrošnikom (razen 15 izjem) in začasno je ukinjen javni promet (razen taksijev).

Podrobnejše informacije o posameznih spremembah si lahko ogledate v nadaljevanju.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Odlok prične veljati 13. novembra)

Še vedno pa velja, da se globe za kršitve tega odloka izrekajo v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi Policija v okviru svojih pristojnosti. Če pri opravljanju svojih nalog vpoklican pripadnik Civilne zaščite naleti na kršitve iz tega odloka, ki jih ne more preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o kršitvi nemudoma obvesti najbližjo postajo Policije. Ravno tako ostajajo začasne omejitve prehajanje med občinami, razen če ta odlok določa drugače.

Prehajanje med občinami je ob upoštevanju priporočil za posameznike dovoljeno še vedno dovoljeno za 13 izjem, in sicer za:

 1. prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
 2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
 3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,
 5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
 6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
 7. dostop do storitev za nujne primere,
 8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
 9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
 10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,
 11. potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,
 12. dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni,
 13. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.

Občankam in občanom je na voljo vzorec Izjave za dokazovanje upravičenosti gibanja izven občine prebivališča, ki ga mora tisti, ki upravičeno prehaja mejo občine skupaj z dokazilom na zahtevo pokazati pristojnemu organu. Vzorec si lahko prenesete TUKAJ.

Spremembe Odloka si lahko ogledate tudi TUKAJ.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Slovenij (Odlok prične veljati 16. novembra)

Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Ne glede na to pa omejitev ne velja za:

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov. Če gre za odprto tržnico, se dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom omeji na 10 kvadratnih metrov na posamezno stranko.

Spremembe Odloka si lahko ogledate tudi TUKAJ.

Odlok o spremembah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Odlok prične veljati 16. novembra)

Odlok zaostruje ukrepe glede prehodov čez mejo:

Spremembe Odloka si lahko ogledate tudi TUKAJ.


<< Nazaj | Novice