Mali grad

Začasne spremembe glede na trenutno epidemiološko situacijo in zmanjševanje širjenja okužbe z virusom COVID-19

16.10.2020

 

Začasne spremembe glede na trenutno epidemiološko situacijo in zmanjševanje širjenja okužbe z virusom COVID-19 Vlada Republike Slovenije je na sredini seji sprejela več ukrepov za zajezitev širjenja bolezni COVID-19, in sicer Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, Odlok o spremembah Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi in Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

Na podlagi omenjenih Odlokov so tudi za občino Kamnik, ki je del Osrednjeslovenske regije in sodi v tako imenovano rdečo statistično regijo, ob polnoči začele veljati sledeče spremembe:   

Na podlagi izdanega sklepa bo v času med 19. 10. in 23. 10. 2020 v srednjih šolah, glasbenih šolah in v osnovnih šolah od 6. do 9. razreda izobraževanje potekalo na daljavo. Programi izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami in otroke v osnovnih šolah s prilagojenim programom se bodo izvajali v šoli oziroma zavodu. Pouk v višjih strokovnih šolah in izobraževanje odraslih se bosta izvajala na daljavo. Vse popoldanske in obšolske aktivnosti učencev v šolskih prostorih se v naslednjem tednu ne izvedejo. Delo v vrtcih poteka nespremenjeno.

Včeraj so nas iz Osnovne šole Stranje obvestili, da imajo en odddelek v karanteni ter okuženi dve zaposleni osebi. Z Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra pa imajo po zadnjem obvestilu dodaten oddelek, ki se izobražuje na daljavo.

Dodatne informacije o sprejetih odlokih in izjemah si lahko preberete spodaj.


Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

Z Odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2  se zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 začasno prepoveduje prehajanje oseb iz statističnih regij, ki imajo stalno ali začasno prebivališče, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100.000 prebivalcev (tako imenovana rdeča statistična regija), razen če ta odlok določa drugače. Uradne podatke o številu okuženih po regijah najmanj enkrat tedensko objavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje, kamor sodi tudi Osrednjeslovenska regija, katere del je tudi občina Kamnik. Ta odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.

Izjeme prehajanja iz ene v drugo statistično regijo:

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost


Odlok o spremembah Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi

Z Odlokom je začasno prepovedano zbiranje več kot deset ljudi. Zbiranje do deset ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.

Izjemi:

Z Odlokom so začasno so prepovedane vse prireditve, shodi, poroke in verski obredi v statističnih regijah, kjer število na novo okuženih oseb v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100.000 prebivalcev, torej v tako imenovanih rdečih statističnih regijah, kamor sodi tudi Osrednjeslovenska regija, katere del je občina Kamnik. Javne posamične prireditve, za katere je pred uveljavitvijo tega odloka NIJZ izdal pozitivno mnenje v skladu z Odlokom o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi (Uradni list RS, št. 138/20), se lahko izvedejo, če izpolnjujejo predpisane pogoje.

Uradne podatke o številu okuženih po regijah najmanj enkrat tedensko objavlja NIJZ na svoji spletni strani in v Uradnem listu Republike Slovenije.


Odlok o dopolnitvah in spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2

V statističnih regijah, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100.000 prebivalcev, kamor sodi Osrednjeslovenska regija in katere del je občina Kamnik,  je uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza obvezna tudi na odprtih javnih krajih oziroma prostorih in v osebnih vozilih.

Izjeme:


Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Za regije, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100.000 prebivalcev, kamor sodi Osrednjeslovenska regija in katere del je občina Kamnik, veljajo od jutri, 17. oktobra 2020, dalje naslednje omejitve oziroma prepovedi:

Uradne podatke o številu okuženih po regijah objavlja NIJZ spletni povezavi TUKAJ in v Uradnem listu Republike Slovenije najmanj enkrat tedensko.

Vir: Uradni list Republike Slovenije

Preventivni ukrepi Nacionalnega inštituta za javno zdravje

Situacija, ki smo ji izpostavljeni, je velik izziv, zato je še posebej pomembno, da delujemo preventivno in odgovorno za omejitev širjenja bolezni COVID-19, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2. Pomembno je, da v primeru bolezenskih znakov in simptomov (kot so na primer nahod, slabo počutje, bolečine v mišicah, povišana telesna temperatura, kašelj), ostanemo doma in se po telefonu posvetujemo s svojim izbranim zdravnikom ter upoštevamo njegova navodila.

Vsak izmed nas lahko zmanjša tveganje za okužbo in širjenje okužbe z izvajanjem naslednjih ukrepov:

Vsa priporočila in navodila lahko spremljate na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, in sicer na povezavi tukaj.

Video vsebina higiena kašlja in nasveti za umivanje rok je dostopna TUKAJ.


<< Nazaj | Novice