Mali grad

Za varno pot v šolo

31.08.2011

 

V času med 1. in 9. septembrom 2011 poteka prometno-preventivna akcija Začetek šolskega leta. V zadnjih letih se je uveljavila kot skupna akcija vrste sodelujočih od šol, policije, lokalnih skupnosti, svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, združenj šoferjev in avtomehanikov, AMD, društev upokojencev, zavarovalnic in drugih podjetij in ne nazadnje staršev otrok. Začetki šolskega leta so nevarni, saj so otroci po daljših počitnicah še vedno razigrani. Še posebej aktivno pri projektu sodelujejo člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Kamnik in Komenda.

V občini Kamnik in Komenda tudi v letošnjem šolskem letu 2011/2012 sodeluje več prostovoljcev, ki skrbijo za varnost otrok na poti v šolo in iz nje, na območju celotne občine Kamnik in Komenda. Vsem prostovoljcem se še posebej zahvaljujemo za njihov trud in požrtvovalnost, saj s svojo prisotnostjo v cestnem prometu, v veliki meri pripomorejo k večji varnosti otrok.

VOZNIKE OPOZARJAMO NA PRISOTNOST OTROK V PROMETU, TER NA NEVARNOSTI, KOT SO PREČKANJE CESTE NA NEVARNEJŠIH ODSEKIH, HOJO OTROK PO PLOČNIKIH IN OB VOZIŠČU. VOZNIKE OPOZARJAMO NA HITROST VOŽNJE, ŠE POSEBEJ V BLIŽINI ŠOL OZ. MEST, KJER OTROCI PREČKAJO VOZIŠČE, OZIROMA HODIJO OB CESTI TER PROSIMO, DA UPOŠTEVAJO CESTNO PROMETNE PREDPISE TER NAVODILA PROSTOVOLJCEV..

Poleg tega bi za večjo varnost naših otrok priporočili tudi naslednje:

Staršem:

Da te in prihodnje dni čimveč časa namenite prometno varnostni vzgoji otrok in kar je zelo pomembno neposredno v prometu, da preverite, kaj vaši otroci znajo in zmorejo, kar pa ne, da jih o tem poučite in opozorite na nevarnosti in predvsem na to, kaj je prav in kaj ne. In to ne samo na šolski poti, ampak tudi na sprehodu, na kolesu ali v avtomobilu. Pri tem pa ne pozabite: NAJBOLJŠA VZGOJA JE VEDNO VAŠ LASTEN VZGLED!

Da pri prevozu otrok le te dosledno zavarujete z varnostnimi pasovi oziroma jih prevažate zavarovane v ustreznih sedežih, predvsem pa da jih ne vozite na prednjih sedežih, razen če to dopušča zakonodaja. Tudi sami se v vozilu vedno pripnite!

Voznikom:

Da so v prometu pozorni na otroke in njihovo nepredvidljivosti in da temu prilagodijo tudi način svoje vožnje.  Še posebej je potrebno biti pozoren v bližini vrtcev in šol ter tam, kjer se morebiti igrajo otroci – ulice, parkirišča…

 

Vsem prvošolčkom in seveda tudi preostalim udeležencem v cestnem prometu, želim srečno in varno pot v šolo, voznike pa še posebej opozarjam na previdnost in strpnost v prometu.

Komandir PP Kamnik, Dejan Čulk s sodelavci


<< Nazaj | Novice