Mali grad

Za občane zagotavljamo psihosocialno pomoč

17.03.2020

 

OTROCI IN KORONAVIRUS SARS-COV-2 (COVID-19)

Informacije o koronavirusu so trenutno prisotne povsod okoli nas. Informirajo nas na vsakem koraku našega življenja, ne glede na to ali si teh informacij želimo ali ne. Za odrasle je pomembno, da pridobimo čim več relevantnih informacij s strani verodostojnih virov, ki nam bodo pomagale natančno oceniti tveganje in sprejeti preventivne ukrepe, ter da se distanciramo od informacij, ki nas dodatno vznemirjajo. Otroci pa težje ocenijo kateri vir informacij je verodostojen, zato jih različne informacije lahko zmedejo in zbudijo občutek tesnobe. Ravno zato je zelo pomembno, da otroci od staršev ali drugih oseb, ki jim zaupajo pridobijo ustrezne informacije o koronavirusu, ki jim bodo predstavljene na način, ki ustreza njihovi starosti.

KDAJ SE POGOVORITI Z OTROKOM?

Otroci staršem redko povedo, da potrebujejo pogovor ali da so v stiski, zato je pomembmo, da starši prepoznajo znake stiske pri otrocih, kot je na primer iskanje stika s staršem v večji meri, kot pred pojavom koronavirusa.

KAKO SE POGOVORITI Z OTROKOM?

ODRASLI SMO ZGLED OTROKOM

Starši se morajo zavedati, da so svojim otrokom zgled in da jih bodo otroci posnemali ne glede na to ali bo vedenje staršev ustrezno ali ne. Zato naj skušajo biti v teh izrednih okoliščinah mirni in preudarni v preventivnih ukrepih.

Za lažjo predstavitev pomembnosti preventivnega ukrepa umivanja rok lahko starši otrokom le to predstavijo z enostavnim poizkusom. Poizkus je nazorno predstavljen na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=_KirHm_sYfI.

Za otroke pa je v tem obdobju, ko ne morejo obiskovati vrtcev in šol pomembno predvsem, da skupaj s starši vzdržujejo dnevno rutino, saj le ta pripomore k občutku varnosti, ki ga otroci v tem obdobju negotovosti še posebno potrebujejo. Starši naj otrokom omogočajo tudi čas za igro in sprostitev.

Viri:

Childmind: How to talk about Coronavirus with children. Dostopno na: https://childmind.org/article/talking-to-kids-about-the-coronavirus/

Nacionalni inštitut za javno zdravje: Kako se pogovarjati z otroki o koronavirusu SARS-COV-2 (COVID-19)? Dostopno na: https://www.nijz.si/sl/kako-se-pogovarjati-z-otroki-o-koronavirusu-sars-cov-2-covid-19

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor: Kako naj se pogovarjamo z otroki o novem virusu covid-19? Dostopno na: http://www.svet-center-mb.si/?fbclid=IwAR14zp34NPmBmeTuwEBPYm9DPYPltpuMjmlNn8B-IQwojQ5Bn378kr34jZs

Svetovna zdravstvena organizacija: Helping children cope with stress during the 2019-nCoV outbreak. Dostopno na: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/helping-children-cope-with-stress-print.pdf?sfvrsn=f3a063ff_2

Waite P., Button R., Dodd H., Creswell C.: Supporting children and young people with worries about COVID-19


Za občane zagotavljamo psihosocialno pomoč  

Aktivnosti Občinskega štaba Civilne zaščite v torek, 17. marcaObčinski štab Civilne zaščite je skupaj s Centrom za socialno delo Osrednja Slovenija vzhod, enota Kamnik, občankam in občanom zagotovil psihosocialno pomoč, ki obsega:

V okviru prve socialne pomoči nudimo informacije o oblikah pomoči v regiji, na Centru za socialno delo in v drugih organizacijah, kot so pomoč starejšim, materialne pomoči, informacije o pomoči ljudem v stiski.

Psihosocialno pomoč izvajamo v teh kriznih razmerah po telefonu, občani nas lahko pokličejo v poslovnem času v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure, in sicer na telefonsko številko 01/830 32 80 ali pišejo na elektronski naslov: gpcsd.kamni@gov.si.

Koristne povezave za občane si lahko ogledate TUKAJ.


Pomoč humanitarne organizacije Ozara Slovenija

Nevladna humanitarna organizacija Ozara Slovenija izvaja v naši občini že već let izvaja program Pisarna za informiranje in svetovanje za ljudi s težavami v duševnem zdravju, njihove svojce in za ljudi v stiski. Ker se zavedajo, da trenutna situacija prinaša ogromno stisk ljudi, kar opažajo tudi s strani njihovih uporabnikov, so pripravljeni pomagati in prisluhniti tudi našim ostalim občanom, ki bi si želeli pogovora.

V smeri prizadevanj za preprečevanje in obvladovanje širjenja okužb zaradi novega koronavirusa je izvajanje naših programov omejeno na psihosocialno pomoč in informiranje preko telefona in elektronske pošte. Pokličejo nas lahko v ponedeljek, sredo in petek:


Pomoč Izobraževalnega centra Eksena

Izobraževalni center Eksena omogoča brezplačni telefon za podporo ljudem v stiski, ki je namenjen vsem, ki v času izolacije doživljajo stisko, tesnobo, strah, so osamljeni, in bi se radi o tem pogovorili ter se olajšali. 

V trenutni izredni situaciji koronavirusa v Sloveniji smo za vse, ki bi se znašli v stiski in bi potrebovali podporo, odprli EKSENA BREZPLAČNI KLICNI CENTER ZA POMOČ LJUDEM V STISKI.

Za vas so dosegljivi 24 ur na dan, vse dni v tednu, na voljo pa na telefonski številki 041 662 635. Klic traja lahko do 10 minut in je brezplačen.


<< Nazaj | Novice