Mali grad

Z izredne seje Občinskega sveta

29.09.2010

 

Zaradi močnih padavin, ki so v času med 17. in 19. septembrom prizadele tudi območje občine Kamnik, je župan sklical izredno sejo, na kateri so svetniki odločali o predlogu Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2010
s ciljem, da zagotovijo sredstva za prioritetno odpravljanje posledic vodne ujme na komunalno cestni infrastrukturi ter za prioritetno sanacijo plazov v višini cca 300.000 evrov.

Zaradi dane situacije je župan predlagal, da se v 4. členu Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2010, v katerem so določene omejitve pri prerazporejanju sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami, odpravi omejitev pri prerazporejanju sredstev v primeru naravnih nesreč večjih razsežnosti.

Občina bo prioritetno sanirala plazove, ki ogrožajo stanovanjske objekte in dostope do stanovanjskih naselij in hiš ter objekte za zagotavljanje osnovnih življenjskih pogojev (voda) po vrstnem redu, ki jih bomo določili skupaj s strokovnjaki s področja geomehanike in drugimi strokovnjaki.

Povzetek poročila o posledicah vodne ujme

V drugi točki so svetniki sprejeli  Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja varstva predšolskih otrok – vzgojno-varstvenega zavoda Antona Medveda Kamnik , kjer gre za dopolnitev 5. odstavka 2. člena zaradi odprtja nove enote Oblaček na Trdinovi 7a v Kamniku.


<< Nazaj | Novice