Mali grad

Z današnjim dnem uvedba enosmernega prometa v Kamniku

30.04.2013

 

Z današnjim dnem se je v ožjem delu mesta Kamnik uvedel enosmerni promet, ki poteka iz smeri tržnice Kamnik preko trga Prijateljstva in Tomšičeve ulice na Glavni trg v smeri Maistrove ulice do tržnice Kamnik.

Na celotnem območju enosmernega prometa v mestnem jedru Kamnika so označene kolesarske poti, ki omogočajo vožnjo v nasprotni smeri. Območje je omejeno s hitrostjo 30 km/h, torej s tako imenovano cono 30. Na območju Maistrove ulice se je s talnimi označbami razširilo območje za pešce oziroma pločnik. Razširitev pločnika pa je bila izvedena tudi na Tomšičevi ulici pri policiji, kar omogoča varnejše gibanje pešcev.

Na Glavnem trgu pred objektom Pošte Kamnik so zarisana nova parkirišča za časovno omejeno parkiranje, ki bodo odpravila dolgoletni problem parkiranja vozil na pločnikih. Na nasprotni strani Pošte Kamnik pa je del površin namenjen poživitvi gospodarskih dejavnosti. Del Medvedove ulice, od Tunjiške ceste do Tomšičeve ulice, poteka enosmerno v smeri mestnega jedra, v nasprotni smeri je vožnja dovoljena le za avtobuse, kolesarje in intervencijska vozila.

Cilj projektne rešitve je bil poiskati najustreznejšo rešitev enosmernega prometa v mestnem jedru, ki bo ustrezno uredila površine za pešce, invalide in kolesarje ter zmanjšala tranzitni promet skozi mesto.

Evropske smernice nalagajo odgovornim strokovnjakom, da pri spreminjajo prometnih režimov v mestnih središčih, zagotavljajo površine za pešce, kolesarje, invalide, prometne tokove pa je potrebno usmeriti izven mestnih središč. Nenazadnje se z zmanjšanjem motornega prometa v mestih središčih izboljša kakovost bivanja, in sicer varnost udeležencev v prometu, hrup ter onesnaženost s CO2.

Vse udeležence v cestnem prometu opozarjamo, da upoštevajo prometno signalizacijo novega enosmernega prometa. Vsem občanom in občankam pa se zahvaljujemo za strpnost v času, ko so se gradbena dela izvajala.


<< Nazaj | Novice