Mali grad

Z Regijsko prireditvijo ob dnevu civilne zaščite smo pričeli z nizom prireditev ob prazniku Občine Kamnik

05.03.2014

 

V nizu prireditev ob občinskem prazniku Občine Kamnik, dnevu, ko se spomnimo in počastimo rojstni dan generala, pesnika, borca za severno mejo in rojaka Rudolfa Maistra-Vojanova, smo pripravili pester program, s katerim se bomo na tak ali drugačen način spomnili velikega človeka. Na prvi, regijski prireditvi ob dnevu civilne zaščite, so bila popoldan v Domu kulture Kamnik podeljena priznanja in nagrade Civilne zaščite Republike Slovenije. Zbrane sta nagovorila župan Občine Kamnik Marjan Šarec in poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan.

Praznovanje dneva civilne zaščite je priložnost, da znova poudarimo pomen pripravljenosti na izjemne situacije, ki lahko kadarkoli in kjerkoli na svetu ogrozijo življenja ljudi ter uničijo njihovo imetje. Da obeležujemo dan civilne zaščite v mednarodnih okvirih, je izraz zavesti o soodvisnosti in skupni solidarnosti celotnega planeta, na katerem prebivamo. Ob takšnih dogodkih je potrebno združiti vse moči, znanje in izkušnje, k čemur vsakdo, po svojih najboljših močeh, prispeva svoj delež. Narava nas še vedno opominja, da premalo storimo zanjo. Naravne nesreče - katastrofe, ki so se pripetile doma in v svetu nas opozarjajo, da moč narave ne izbira svojih poti. Takrat se tudi izkazuje majhnost človeka. Vsekakor je omenjeni dan priložnost za preprost hvala in priznanje, kar je najmanj ali največ, s čimer se lahko posameznikom, društvom, podjetjem in ostalim zahvalimo ter jim ob tej priložnosti podelimo priznanja in nagrade Civilne zaščite za območje ljubljanske regije. Te so v Domu kulture Kamnik podelili poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite za ljubljansko regijo Matjaž Godec in namestnica poveljnika Civilne zaščite za ljubljansko regijo Elza Majcen. Prejemniki priznanj in nagrad so pripadniki civilne zaščite ter drugi posamezniki, skupine, občine ter gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

Podeljenih je bilo 45 bronastih priznanj, 16 srebrnih priznanj, 4 zlata priznanja in 5 plaket Civilne zaščite Republike Slovenije. Med prejemniki priznanj sta bila tudi Kamničana dr. Vladimir Breznik in Peter Uršič ter Komunalno podjetje Kamnik d.d.. Podeljen je bil zlati znak Civilne zaščite Republike Slovenije, in sicer za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, za pomembne dosežke pri razvojnem in raziskovalnem delu, ki je pomembno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, hrabra dejanja ter druge izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah. Letošnja prejemnika le-tega sta Peter Gubanc iz občine Domžale in Mateja Kunc iz Mestne občine Ljubljana. Anton Pucihar iz občine Ig pri Ljubljani paje prejel plaketo Civilne zaščite Republike Slovenije za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah.

Pomembna vloga sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami prav gotovo pripada tudi lokalni ravni. Občine skrbijo, da poteka delo na področju civilne zaščite strokovno in usklajeno, zato je ob dnevu civilne zaščite nekaj besed zbranim namenil tudi župan Občine Kamnik Marjan Šarec. Poudaril je, da je dan civilne zaščite dan vrednot in se ob tem spomnil nedavne ujme z žledom ter se še enkrat zahvalil vsem za nesebično pomoč. »Vsi načrti, vsi elaborati in ves sistem se lahko poruši, če ni ljudi, ki bi ga bili pripravljeni izvajati. Na srečo smo te ljudi imeli. Odreagirali smo tako, kot nam nalaga naša dolžnost. Od gasilcev do vseh služb, ki so pristojne za zaščito in reševanje. In praznik vrednot, ki ga praznujemo danes, nas spomni na to, da naša država Republika Slovenija lahko preživi samo s tem, če bomo znali sočloveku pomagati, če bomo znali v kritičnih trenutkih ohraniti mirno glavo, trezno presojo in, če bomo znali tistim, ki nam pomagajo reči hvala. In zato smo danes tukaj. Danes se bomo na poseben način zahvalili vsem, ki si ta priznanja tudi zaslužijo. Nekateri se z zaščito in reševanjem ukvarjajo že celo življenje, nekateri malo manj. A  to ni pomembno. Pomembno je, da bomo, ko nas bo spet doletela ujma ali druga večja nesreča, pripravljeni ponovno iti v akcijo, ne glede na vreme, z zavedanjem, da vsaka akcija lahko prinese tudi žrtve. Spoštovani zbrani, iskreno vam čestitam od dnevu civilne zaščite z upanjem na čim manj intervencij, ko pa bodo, da bi jih rešili tako, kot se od nas pričakuje.«

Zbrane je nagovoril tudi poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan. »Ne glede na vse civilizacijske dosežke nam narava vedno znova pokaže, kako ranljivi smo. To zimo nam je moč pokazala v vsej svoji silovitosti. Veliko naših državljank in državljanov se je znašlo v situaciji, ki je doslej niso poznali. Odrezanost od sveta, elektrike in dobrin, za katere smo vajeni, da so nam na dosegu roke, je bila za mnoge neprijetna in, kar je razumljivo, tudi težko obvladljiva. Zato bi se rad vsem, ki vas je prizadela ujma, zahvalil za potrpljenje in zaupanje v naš sistem zaščite, reševanja in pomoči, vsem, ki ste bili vključeni v aktivnosti odprave posledic, pa za vašo požrtvovalnost in nesebično pomoč. Normalno je, da se ob odzivanju na tako različen spekter posledic nesreč pokažejo tudi pomanjkljivosti. To so za nas izzivi, ki jih bomo reševali tako, da bomo upoštevali vse, kar smo se naučili ob nedavni ujmi ter na osnovi tega nadgrajevali in še izboljševali sistem. Da imamo danes v naši državi sodoben in učinkovit sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z dejavnostjo zaščite, reševanja in pomoči, je bilo potrebno veliko znanja, tako teoretičnega kot praktičnega, izobraževanj in usposabljanj. V ozadju vsega pa so vedno ljudje, ki s svojo zagnanostjo, predanostjo delu in profesionalnostjo dosegajo premike, ki so v prid celotni družbi.« V nadaljevanju govora se je spomnil na dva pomembna človeka, gospoda Mirana Bogataja in gospoda Bojana Ušeničnika, ki sta zaslužna, da se je sistem zaščite in reševanja v letih po osamosvojitvi razvil v samostojni podsistem nacionalne varnosti Republike Slovenije in zaključil: »Dan civilne zaščite je predvsem vaš dan. To je praznik vseh, ki delujete v Civilni zaščiti, v silah za zaščito, reševanje in pomoč in širše na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter priložnost, da boste tisti, ki ste se še posebej izkazali v preteklem letu, prejeli priznanja za svoje delo. Vsem prejemnikom priznanj iz srca čestitam in se vam zahvaljujem za vse, kar ste storili za dobrobit državljank in državljanov Republike Slovenije ter celotne skupnosti. Hvala vam za vse ure in vse dneve, ki ste jih preživeli v skrbi za našo varnost.«

Za glasbeno popestritev sta poskrbela Lana Bučevec in Matic Smolnikar.

»K plemenitemu človeku spadajo tri stvari, katerih nobene nisem sposoben: človečnost, ta rešuje potrtosti; modrost, ta rešuje dvomov; pogum, ta rešuje strahu.« (Konfucij)

Vsem dobitnikom današnjih priznanj čestitamo iz srca in izrekamo iskrena hvala z željo, da svojo plemenitost negujete tudi v bodoče.  

 

 


<< Nazaj | Novice