Mali grad

Vseslovensko srečanje županov na Brdu pri Kranju

09.02.2011

 

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) je danes organizirala vseslovensko srečanje županov, na katerem je ministrica Duša Trobec Bučan med drugim spregovorila o nadaljevanju procesa decentralizacije in regionalizacije Slovenije. Predstavila je idejni predlog regionalizacija Slovenije na šest pokrajin, ki  izhaja iz teritorialne členitve na šest škofij, ob tem pa župane povabila k sodelovanju pri oblikovanju predlogov rešitev. Ministrica je napovedala tudi objavo 6. javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« v maju letos. Z župani in njihovimi predstavniki je spregovorila tudi o spremembah novega zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter načrtovanih spremembah na področju zakona o financiranju občin in zakona o lokalni samoupravi.

Na srečanju je ministrica predstavila izhodišča za dokončanje projekta oblikovanja pokrajin, pri čemer je dejala, da je politično soglasje tako o velikosti in funkcijah kot o številu pokrajin treba doseči še v tem letu. Ob tem je dejala, da se je v preteklosti projekt regionalizacije glede števila pokrajin večkrat odmaknil od strokovnih priporočil in ni bil dovolj prepričljiv, da bi dobil širšo javno in politično podporo. SVLR je tako pripravila nekaj svežih zamisli, kjer v prvi vrsti uvaja načelo postopnosti prevzemanja funkcij države in občin. Tako bi na začetku pokrajine izvajale zgolj njihove izvirne naloge, ki so zlasti v sferi prostorskega planiranja, skladnega regionalnega razvoja, varstva okolja, prometa ter posameznih dejavnosti na področju javnih služb regionalnega pomena.

Predlagana regionalizacija Slovenije na šest pokrajin izhaja iz teritorialne členitve na šest škofij, pri čemer ministrica ocenjuje, da je po petih letih od uveljavitve zemljevida škofij ta med prebivalstvom sprejet, zato je zemljevid škofij primerna podlaga za zbližanje stališč o vprašanju števila pokrajin. Predlog decentralizacije in regionalizacije tako vključuje oblikovanje Celjske, Koprske, Ljubljanske, Mariborske, Murskosoboške in Novomeške pokrajine. Ob tej priložnosti je ministrica župane povabila k sodelovanju pri oblikovanju predlogov rešitev in dejala, da »smo lahko le z okrepljenim sodelovanjem še bolj uspešni pri zagotavljanju dobrobiti državljank in državljanov«.

Na srečanju je bilo veliko pozornosti posvečene tudi črpanju evropskih sredstev in prihodnjim aktivnostim v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (OP RR). Predvidoma v maju 2011 bo SVLR objavila 6. javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP RR. Predvidoma bo razpisanih okoli 115 mio evrov sredstev za celo Slovenijo za področja ekonomske in izobraževalne infrastrukture, okoljske infrastrukture, razvoja urbanih naselij, javne infrastrukture v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih ter področje socialne infrastrukture. Sredstva bodo razpisana po regijah in namenjena za sofinanciranje operacij v letih 2012 in 2013.

Besedilo in fotografije: mag. Nataša Kogej, Služba za odnose z javnostmi in promocijo pri SVLR


<< Nazaj | Novice