Mali grad

Vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih Alp

28.11.2018

 

Vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih AlpVčeraj je podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Igor Žavbi v Mekinjskem samostanu nagovoril udeležence srečanja projekta »Vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih Alp«. Zbranim so se med drugim pridružili tudi župan Občine Ljubno Franjo Naraločnik, podžupan Matej Slapar, v. d. direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik dr. Tomaž Simetinger, vodja Oddelka za razvoj in investicije Boris Ravbar in višja svetovalka za razvojne projekte Barbara Strajnar.

Leta 2016 je bilo ustanovljeno Združenje Kamniško-Savinjske Alpe. Ožje območje obsega 6 občin, in sicer Kamnik, Luče, Solčava, Jezersko, Preddvor in Cerklje. Združenje je nastalo zaradi potrebe po povezovanju. Občine sodelujemo zlasti na področju turizma, predstavljamo pa se pod skupno blagovno znamko Kamniško-Savinjske Alpe in razvijamo skupne turistične produkte. Za razvoj tega območja v okviru projekta iščemo različne vire, poleg občinskih tudi evropske, zanj pa smo pridobili tudi sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Nosilci projekta so Lokalne akcijske skupine (LAS), in sicer LAS Srce Slovenije, LAS Gorenjska košarica in LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, naštete Občine pa tesno sodelujemo. V okviru projekta je bilo analiziranih približno 80 vodnih izvirov, analize pa je opravil Jamarski klub Kamnik.  

Zbrane je ob tej priložnosti sprava pozdravila višja svetovalka za razvojne projekte Barbara Strajnar, ki je podrobneje predstavila projekt, nato pa besedo predala podžupanu v začasnem opravljanju funkcije župana Igorju Žavbiju, ki je dejal: »Vesel sem, da ste se v tako lepem številu udeležili srečanja v našem Mekinjskem samostanu, kjer se trudimo ga napolniti s številnimi zanimivimi zgodbami, tudi s takšnimi, kot je današnja. Ohranimo vodo, zavedajmo se tega, da nam iz pip teče čista voda, ki jo lahko natočimo v kozarec in jo spijemo. Če bomo zanemarili dejstvo, da moramo skrbeti za naše okolje, se nam lahko kaj hitro zgodi, da bomo vodo kupovali v trgovinah. Zavedajmo se bogastva vodnih virov, bogastva, ki ga ima na tem področju Kamnik, in to tudi z vsem spoštovanjem ohranjajmo.«

Analize vodnih izvirov, ki jih je opravil Jamarski klub Kamnik, sta predstavila Vido Kregar in Rajko Slapnik, pri tem pa poudarila, da je območje Kamniško-Savinjskih Alp bogato z vodnimi viri, ki jih moramo še kako skrbno ohranjati ter zanje tudi skrbeti. Ne samo deležniki projekta, ampak vsi prebivalci omenjenega območja.

Včeraj so bile predstavljene tudi zgodbe, za vsako območje so pripravljene tri zgodbe in ena skupna zgodba za celotno območje. Z zgodbami se iščejo skupne korenine in povezave celotnega območja Kamniško-Savinjskih Alp.

Pogovor je tekel tudi o izvedenih sedmih Festivalih pitne vode, ki so bili namenjeni predvsem ozaveščanju o pomenu pitne vode, obiskovalci so lahko degustirali vodo iz različnih virov, vodovodno vodo, izvirsko vodo in jih na koncu še ocenili. Udeleženci včerajšnjega srečanja pa so se popoldne odpravili na teren in si ogledali nekaj izvirov v Kamniški Bistirici (glavni izvir, Mali izvirk, Kraljev izvir in Studence izpod Mokrice).

Z mislijo, da moramo v prihodnje predvsem ohraniti kvaliteto vode, ki jo imamo, se sodelujoči zavezujejo, da bodo delali na ozaveščanju o pomenu pitne vode in o potrebi po njenem ohranjanju. Razvoj turizma je sicer potencial tega območja, vendar množični turizem v Kamniško-Savinjskih Alpah ni dopusten, turizem pa naj bo zares premišljen, s predhodno urejeno infrastrukturo.


<< Nazaj | Novice