Mali grad

Vlada RS za celovito rešitev problematike podjetja v stečaju KIK Kamnik

01.10.2013

 

Vlada Republike Slovenije se je sistemsko lotila reševanja problematike v podjetju KIK Kemijska industrija Kamnik v stečaju. Na podlagi vsestranske ocene stanja, tveganj in predhodnih aktivnosti pristojnih državnih organov, je vlada začela z reševanjem varnostne in okoljske problematike, nastale v podjetju, ki se je v preteklosti ukvarjalo s proizvodnjo, prodajo in skladiščenjem eksplozivnih in drugih nevarnih snovi.

Z opustitvijo proizvodnje se je pojavila varnostna problematika v kompleksu podjetja, ki je narekovala sistemsko reševanje na vladni ravni. Za zagotovitev hitre in učinkovite rešitve, so se v izvrševanje ukrepov vključili Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Ministrstvo za zdravje, pristojne inšpekcijske službe in predstavniki Občine Kamnik.

Koordinacijo aktivnosti v podjetju je prevzelo Ministrstvo za notranje zadeve, ki usklajeno z drugimi subjekti in stečajnim upraviteljem pospešeno pripravlja operativni načrt sanacije nevarnih snovi.

Ministrstvo za notranje zadeve je v sodelovanju z drugimi sodelujočimi zavezano redno poročati vladi o izvajanju ukrepov, s katerimi bo zagotovljena varnost prebivalcev in okolja.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve


<< Nazaj | Novice