Mali grad

Velika požarna ogroženost

15.03.2012

 

Občina Kamnik na podlagi prejetega dopisa  o razglasu požarne ogroženosti ponovno obvešča, da je od 7 . marca 2012 Uprava RS za zaščito in reševanje razglasila naslednjo stopnjo  požarne ogroženosti: VELIKO POŽARNO OGROŽENOST naravnega okolja na območju celotne države.

Obveščamo vse občane, da do preklica razglasa  velike požarne ogroženosti ravnajo v skladu z določili  Uredbe o  varstvu pred požarom v naravnem okolju  (Ur. list RS, štev. 4/2006) ter upoštevajo predpisane posebne ukrepe ob veliki požarni ogroženosti ter upoštevajo tudi prepovedi kurjenja.

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti naravnega okolja je v naravnem okolju prepovedano kuriti, sežigati ali uporabljati odprti ogenj, puščati ali odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar.

Zloženka Požar v naravi


<< Nazaj | Novice