Mali grad

Velika planina je enotno označena

30.07.2011

 

V letošnjem letu je bilo na Veliki planini v okviru projekta Listen to the voice of villages, ki ga izvaja Center za razvoj Litija na 61 lokacijah na območju Velike planine postavljenih več kot 300 enotnih usmerjevalnih tabel. Pri zasnovi nove označitve so sodelovali vsi glavni akterji na Veliki planini: Agrarne skupnosti Velika planina, Mala planina in Gojška planina, družba Velika planina d.o.o., Občina Kamnik, Agencija za razvoj turizma in podjetništva Kamnik, PD Domžale, PD Bajtar, predstavniki gostincev, regijski park KSA v ustanavljanju, Zavod za varstvo narave OE Kranj, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Kranj in zainteresiranimi posamezniki.

 

Župan občine Kamnik je v lanskem letu sprejel Pravilnik o enotni označitvi na Veliki planini, ki določa osnovne elemente usmerjevalnih tabel. Označuje se lahko dostop do planin, vrhov, planinskih domov, pastirskih naselij, naravnih vrednot, kulturne dediščine in posameznih koč. Usmerjevalne table so izdelane iz macesnovega lesa in so v naravni barvi, nelakirane. Napisi na tablah so rdeče barve. Pritrjene so na viharnike ali drogove. Na vsakem stojišču je tudi tablica s številko, ki bo omogočala lociranje oseb, ki bi se izgubile na planini. Table imajo poleg osnovne usmerjevalne funkcije tudi funkcijo ozaveščanja obiskovalcev, zato so na njih ponekod tudi piktogrami, ki opozarjajo na pravila obnašanja v naravnem okolju. Za potrebe vzdrževanja označevalnih tabel bo Občina Kamnik izbrala upravljavca. Izbrani upravljavec bo označevalne table vzdrževal ter jih po potrebi tudi zamenjal. Potrebno je poudariti, da table ne zamenjujejo planinskih markacij in so namenjene predvsem za usmerjanje obiskovalcev po planini v vlogi dopolnilne turistične signalizacije.

 

Projekt je bil izveden na pobudo glavnih akterjev na Veliki planini in je rezultat njihovega sodelovanja. Z enotno označitvijo smo pripomogli k večji urejenosti planine, na kar smo lahko ponosni, ker je to primer dobre prakse in zgled za druga podobna območja v Sloveniji. Obiskovalcem so informacije o planini na voljo tudi preko informativnih tabel, ki so postavljene na izhodiščih, knjižice Po pastirskih poteh pa jih seznanijo z osnovnimi podatki. Kmalu bodo izdelovalci trničev, posebnega sira iz Velike planine, le te ponujali v enotni embalaži.

Uradno odprtje tabel je potekalo danes dopoldan na Zelenem robu na Veliki planini. Zbrane je nagovoril kamniški župan Marjan Šarec in poudaril pomembnost nove enotne podobe na Veliki planini. S podobnimi projekti bomo nadaljevali v smislu, da bi planino ohranili tako, kot je danes, vendar obogateno z dodatnimi vsebinami.

Besedilo sta sooblikovala: Gašper Kleč, Center za razvoj Litija in Barbara Strajnar, Občina Kamnik


<< Nazaj | Novice