Mali grad

Velika planina – razvojni potencial turizma občine Kamnik

16.02.2021

 

Velika planina - razvojni potencial turizma občine Kamnik. Skupek deležnikov na planini terja premišljene korake. Pripravlja se več letna strategija razvoja Velike planine, ki bo obsegala vse vidike razvoja področja. Poleg obogatitve dejavnosti, je ves čas nujno imeti pred očmi ohranjanje kulturne in naravne dediščine tega edinstvenega področja. Odgovor župana Mateja Slaparja na prispevek mag. Vande Rebolj na lokalnem spletnem portalu.

Spoštovani,

zahvaljujemo se vam za vaše zanimanje za Veliko planino, ki je edinstvena kulturna in naravna dediščina.

Poudarjamo, da ni bila sprejeta še nobena odločitev, vsekakor pa bodo vsi morebitni posegi opravljeni v skladu z vsemi standardi varovanja naravne in kulturne dediščine. Dolgoročna vizija razvoja Velike planine mora biti zasnovana tako, da bo naravna dediščina zaščitena in se bo ohranjala, to pa bo mogoče zgolj, če bo Velika planina s svojo ponudbo dolgoročno atraktivna za obiskovalce.  Le tako bo ustvarjala dovolj prihodkov, da bo možna zaščita in vzdrževanje te dediščine in okolja. Druga možnost so subvencije, ki pa do zdaj očitno niso bile zadostne za celosten razvoj področja.

Za turizem na Veliki planini smo se Kamničani odločili že leta 1964, ko so uredili nihalko, s čimer se je začela komercializacija planine. Sodobni turistični trendi gredo v smer, da se lahko naravno in kulturno dediščino trži kot del turistične ponudbe. Turistom je obenem treba ponuditi še doživetje, zgodbo, nepozabne vtise o obisku planine. Turizem in z njim povezani turistični prihodki omogočajo nadaljnji razvoj Velike planine.

Dejstvo je, da žičniška konstrukcija proti Tihi dolini že več kot deset let sameva in propada, namesto da bi jo obnovili in vključili v celovito ponudbo. Enako usodo si deli več deset koč, ki prav tako samevajo in propadajo, ravno tako je zastarela obstoječa sedežnica in vsi objekti, povezani z njo. Ocenjujemo tudi, da je poleg strategije razvoja Velike planine nujno potrebno sprejeti še celovit razvojni dokument, ki bo predvidel sistem reševanja odpadnih voda ter celostni in trajnostni razvoj območja. Ravno infrastruktura je največja rak rana Velike planine in le ta, skupaj z na primer neurejenimi sanitarijami, kvari in celo ogroža Veliko planino bolj, kot pa bi jo morebiti kazil panoramski zipline, ki bi bil premišljeno umeščen v okolje. Dolomiti so lahko zgled takšne dejavnosti, ki pa seveda nujno potrebuje premišljeno umestitev.

Občina Kamnik je bogata predvsem zaradi svojih kulturnozgodovinskih in naravnih danosti ter ljudi, ki so skozi zgodovino znali gospodariti z naravnimi viri. Kamničani moramo tudi v teh časih najti možnost gospodarjenja, ki bo zanamcem pustilo ohranjeno in vzdrževano okolje. Kot župan se zavzemam za razvoj in napredek tudi na turističnem in okoljevarstvenem področju. Menim, da bi bilo drugačno ravnanje za okolje in prebivalce Kamnika škodljivo in nazadnjaško.

Verjemite mi, da se bom kot župan in prebivalec Kamnika zavzemal za turizem, ki bo ohranjal kulturno dediščino in naravne vire. Ne bom dovolil njihovega propadanja, čemur smo priča v zadnjih desetletjih. Navsezadnje sem kot župan dolžan skrbeti za dobrobit in kakovost življenja vseh prebivalcev Kamnika.

Ko smo lani vzpostavili parkirni sistem, smo naredili pomemben korak k ureditvi razmer v okolju in varnost narave in ljudi. Potrebno je sprejeti celovit razvojni dokument, ki bo predvidel sistem reševanja odpadnih voda ter celostni in trajnostni razvoj območja.

Prepričan sem, da bi Kamničani lahko naravno in kulturno dediščino zaščitili in tržili kot izvirno turistično ponudbo. Turizem in z njim povezani turistični prihodki omogočajo nadaljnji razvoj Velike planine, hkrati pa Velika planina potrebuje zaščito pred posegi, ki bi jo razvrednotili ali pretirano izkoriščali. Velika planina kot najbolj prepoznavna blagovna znamka Kamnika ima izreden razvojni potencial in možen velik multiplikacijski učinek na celotno gospodarstvo občine. Po drugi strani pa nam nalaga veliko odgovornost, na kar opozarjate in zato sem vam hvaležen. Naša odgovornost in zavezanost je, da iz Velike planine in Kamnika ne naredimo »Disneyland« ponudbe, seveda pa si želimo omogočiti ponudbo, ki bo nadgradila našo naravno in kulturno lepoto.

Družba Velika planina, d. o. o., je v želji, da se sedaj propadajoče območje vsebinsko nadgradi , preverila interes zasebnikov za morebitno širitev alpske turistične ponudbe. Pri zunanjih izvajalcih je želela preveriti že večkrat predlagani idejni koncept umestitve dodatnih aktivnosti. Občina je namreč v fazi, ko pripravljamo strategijo razvoja Velike planine za prihodnja leta, omenjene aktivnosti pa so zgolj ena od možnih smeri razvoja, če bo seveda takšna odločitev sprejeta. Seveda pa doslej občina ni izdala nobenih dovoljenj niti ni bil porabljen denar za preverjanje te ideje. Če bo družba Velika planina, d. o. o., navedene investicije v prihodnosti izvedla, jih bo vsekakor v skladu s predhodno pridobljenimi potrebnimi dovoljenji in soglasji.

Upam, da smo na vaša vprašanja odgovorili dovolj izčrpno, vsekakor pa smo vedno na voljo za vsa vprašanja, še zlasti pa o turističnem razvoju Velike planine.

Vaš župan Matej Slapar


<< Nazaj | Novice