Mali grad

Velika planina bo enotno označena

11.02.2011

 

V okviru mednarodnega projekta »Listen to the voice of villages« poteka tudi projekt enotne označitve Velike planine. Župan občine Kamnik je sprejel Pravilnik o enotni označitvi. Pri njegovi pripravi so poleg Centra za razvoj Litija, ki je izvajalec projekta in Občine Kamnik sodelovale tudi vse tri agrarne skupnosti (Velika, Mala in Gojška planina), predstavniki domov na Veliki planini, družba Velika planina d.o.o., Agencija za razvoj turizma in podjetništva Kamnik, predstavnik predvidenega Regijskega parka Kamniško Savinjske Alpe, Zavod RS za varstvo narave - OE Kranj, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije - OE Kranj in še nekateri posamezniki.

Danes se na Veliki planini pojavljajo table različnih dimenzij, materialov, izvedbe ter velikosti in oblik črk. Kot material je največkrat uporabljen les in le-ta kot osnovni material predvideva tudi nov pravilnik. Pravilnik zajema tudi pritrditve tabel na viharnike, ki se je kot rešitev pokazala za ustrezno in zanimivo. Sistem označevanja je zastavljen tako, da čim manj posega v prostor, se poskuša z njimi zliti ter hkrati vplivati na zavest javnosti o pomenu neokrnjene narave

Table imajo poleg osnovne usmerjevalne funkcije tudi funkcijo ozaveščanja obiskovalcev do ekološkega in sonaravnega pristopa ter obiska v naravi.

Spomladi letos bodo table po planini s sredstvi projekta zamenjane. Predlog označevalnih tabel na Veliki planini si lahko pogledate tukaj.

 


<< Nazaj | Novice