Mali grad

Vabljeni na interaktivno delavnico projekta CityWalk

11.02.2019

 

2. srečanje deležnikov projekta CityWalkObčanke in občane vljudno vabimo na interaktivno delavnico projekta CityWalk, namenjeno profesionalni in zainteresirani javnosti,
ki bo potekala v torek, 12. februarja 2019, ob 17. uri v Samostanu Mekinje (Polčeva pot 10, Kamnik). 

Predviden program srečanja:

  1. Kratka predstavitev projekta CityWalk (cilji, namen, partnerji, ključne aktivnosti, vloga Kamnika) in namen interaktivne delavnice
  2. Predstavitve analize pogojev za pešačenje v Kamniku
  3. Interaktivna delavnica o strateških izhodiščih za Strategijo hodljivosti
  4. Sklepi / poročanje

Verjamemo, da sodelovanje v skupini izbranih deležnikov pomeni dobro naložbo vašega dragocenega časa. Dostop do vsebin, dobrih praks, predvsem pa možnost za aktivno sooblikovanje predlogov, temelječih na vaših izkušnjah, bo prispevalo k okrepitvi pešačenja in trajnostne mobilnosti v Kamniku in širše. Naš skupni cilj bo dosežen, če bomo slišani in upoštevani. Zato si je vredno vzeti čas in narediti prvi korak.

Prosimo za potrditev udeležbe do ponedeljka, 11. 2. 2019, na elektronski naslov katja.kunstelj@kamnik.si. 

O projektu

“Bolje povezana in energetsko odgovorna Podonavska regija” je ena od štirih prioritet programa teritorialnegas sodelovanja Interreg Podonavje. Sodelovanje obravnava skupne izzive kot so okolju prijazni, nizko-ogljični in predvsem varni prometni sistemi, z željo prispevati k trajnostni regionalni in lokalni mobilnosti, modalni integraciji in trajnostnim oblikam prometa.

17 partnerjev iz Slovenije, Madžarske, Slovaške, Hrvaške, Romunije, Bolgarije, Češke, Avstrije in Srbije se je združilo in oblikovalo projekt CityWalk - "Za energetsko odgovorne prostore: vzpostavitev mest za pešačenje v Podonavski regiji". Partnerstvo vodi Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj, v njem pa Občina Kamnik sodeluje kot pilotna občina partnerja Razvojnega centra Srca Slovenije. 30-mesecev dolg projekt (od decembra 2016 do maja 2019) je bil odobren v okviru programa Podonavje in je sofinanciran iz dveh evropskih skladov – Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA). Glavni cilj programa Podonavje je razvoj usklajenih politik in ukrepov na programskem območju, ki temeljijo na obveznostih iz strategije Evropa 2020.

Projekt CityWalk bo s pomočjo okrepljene vloge aktivnih trajnostnih oblik mobilnosti (pešačenje in kolesarjenje) pomagal mestom v Podonavski regiji zmanjšati emisije in hrup ter postati varnejši prostori za življenje. Glavni namen projekta je izboljšanje ključnih pogojev za pešačenje. Da bi zagotovili slednje, projekt predvideva vzpostavitev lokalnih skupin deležnikov (tudi v Kamniku), ki bodo sooblikovale načrtovanje pešačenja in skrbele za ozaveščanje lokalnega prebivalstva o pomembnosti okolju prijaznih oblik mobilnosti v mestih.


<< Nazaj | Novice