Mali grad

V uporabo predali večnamensko ploščad pri Podružnični šoli Vranja Peč

23.09.2021

 

V uporabo predali večnamensko ploščad pri Podružnični šoli Vranja PečDanes je župan Matej Slapar skupaj z ravnateljem Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik Rafkom Lahom, vodjo Podružnične šole Vranja Peč Majo Jesenik Štefin in predsednico Krajevne skupnosti Vranja Peč Ireno Pavlič s simboličnim prerezom traku v uporabo predal večnamensko ploščad pri Podružnični šoli Vranja Peč.

Občina Kamnik je v letošnjem letu pri Podružnični šoli Vranja uredila igrišče, ki je namenjeno kot dislocirana površina. V začetku letošnjega leta je Občina Kamnik namreč z Župnijo Vranja Peč sklenila pogodbo o najemu površin za dobo 10 let, pri čemer vložena sredstva predstavljajo najemnino. Projekti so bili pripravljeni že spomladi, nato je bil izveden še razpis za izvajalca del. V začetku avgusta se je začelo z deli, ki pa so bila zaključena v roku in otroci v novem šolskem letu za izvajanje pouka športne vzgoje že uporabljajo novo ploščad.

Gre za površino v velikosti približno 200 m2, ki je bila na novo asfaltirana, urejeno je bilo odvodnjavanje, ob ograji je bil postavljen nov koš za košarko, dodan je bil tudi prenosni gol in zarisana polja za različne igre. 

Površina je ustrezno zaščitena z novo ograjo oziroma zaščitno mrežo tudi proti lokalni cesti, na fasadi objekta se je dodala zaščita za okna, vgrajena so nova vrata v klet ter nameščena klop za posedanje. Celotna investicije je znašala približno 26.000 evrov, pogodbeni vrednosti v višini 24.042,09 evrov je bilo dodanih še približno 2.300 evrov dodatnih del (rušenje dotrajanega zidu – gradnja novega, zamenjava dotrajanega peskolova). Dela je izvedlo podjetje GP Hribar d. o. o., nadzor pa je vodil Franc Pezdirc.

Hkrati z asfaltiranjem ploščadi je bilo na pobudo Krajevne skupnosti Vranja Peč izvedeno tudi asfaltiranje parkirnih površin ob pokopališču (na nasprotni strani ploščadi), ki jo je v celoti financirala krajevna skupnost, kar daje celotnemu kompleksu sedaj novo, urejeno podobo.

Ravnatelj Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik Rafko Lah je ob odprtju dejal: »Dovolite, da se ob tako slovesnem trenutku in novi pridobitvi iskreno zahvalim v imenu vseh šolskih deležnikov. Podružnično šolo Vranja Peč v tem šolskem letu obiskuje že 23 učencev. Demografska situacija in ocena demografije sta za okoliš Podružnične šole Vranja Peč relativno spodbudni tudi za prihodnje obdobje. Podružnična šola Vranja Peč do sedaj ni imela ustreznih prostorov niti zunanjih površin za izvajanje vsebin pouka športa in drugih gibalnih ter kulturnih dejavnosti, ki zahtevajo več prostora oziroma večje površine. Površina je v lasti Župnije Vranja Peč, večnamenska ploščad pa  bila z najemno pogodbo med Občino Kamnik,  župnijo Vranja Peč in Osnovno šolo Frana Albrehta Kamnik predana v uporabo za dobo 10 let, z možnostjo podaljšanja. Šola in s tem učenci so pridobili relativno atraktivno zunanjo površino, ki se nahaja v bližini šolske stavbe. Nadstrešek in talna površina omogočata izvedbo športnih, družabno – gibalnih ter drugih vsebin, ki jih podpira obstoječi kurikul. Prostor lahko razumemo tudi kot primerno učilnico na prostem, ki lahko še dodatno povečuje izkustveno učenje ter druge »alternativne« metode poučevanja/učenja, popestri pouk, šolo pa s tem naredi »prijaznejšo«. Pridobljene zunanje površine pomenijo tudi večjo kakovost pouka in še bolj urejeno lokalno skupnost. To pa je lahko dobra osnova za sicer zgledno skupnost, ki bo s tem le še bolj povezana. Ustanovitelj šole Občina Kamnik je v tej povezavi pridobil funkcionalno, inovativno in učencem ter učiteljem prijazno in primerno površino.«

Predsednica Krajevne skupnosti Vranja Peč Irena Pavlič se je pridružila besedam ravnatelja in poudarila, da je igrišče izredno pomembno tako za šolo kot tudi za krajanke in krajane.

»Jure Zalaznik in Anton Rems, člana župnijskega gospodarskega sveta, sta bila s pomočjo farank in faranov glavna akterja pri urejanju nadstreška, poskrbela sta za planiranje ploščadi, izgradnjo zidu ter strehe nadstreška. Vloženo je bilo veliko prostovoljnih ur in veliko truda s strani različnih deležnikov, zato iskrena hvala vsem,« je med drugim v nagovoru zbranim poudaril župnik Gašper Mavko. Slednji je opravil tudi blagoslov večnamenskega prostora.

Župan Matej Slapar pa je novi pridobitvi namenil naslednje misli: »Spoštovane, spoštovani, stojimo na mestu pomembne pridobitve za vašo krajevno skupnost. Stojimo na kraju, kjer smo moči združili Občina, župnija, krajevna skupnost oziroma krajanke in krajani ter šola. S sodelovanjem smo uredili za šolo, otroke ter krajanke in krajane pomembno mesto druženja. Poleg športnih užitkov bo to prostor, kjer se bodo, verjamem, odvijale tudi številne kulturne prireditve. Gre za pomembno pridobitev za otroke in strokovni kader Podružnične šole Vranja Peč, ki do sedaj niso imeli ustreznih površin za igro oziroma za izvajanje pouka športne vzgoje na prostem. Podružnična šola je namreč srce tega kraja, zato je prav, da imajo otroci primeren in predvsem varen prostor za igro, vsekakor pa je prav, da bo to prostor druženja tudi za ostale krajanke in krajane.« 

Za kulturno popestritev dogodka, ki ga je samozavestno povezoval Nejc Rems, so poskrbeli učenci Podružnične šole Vranja Peč.


<< Nazaj | Novice