Mali grad

V uporabo predali prenovljeno igrišče pri Podružnični šoli Zgornji Tuhinj

30.09.2021

 

»Naj vam nekaj prišepnemo na uho,
med počitnicami so palčki našo
šolo na hribu obiskali, ves pesek
z otroškega igrišča znosili
in čudovite plošče položili.
Na kokoški zdaj lahko
v Indijo koromandijo se podamo,
tri v vrsto igramo,
se na konjičku kavbojskih spretnosti učimo,
na krogih visimo, plezamo
pa se še po toboganu spustimo.

Malo smo se pošalili,
vemo, da tega niso palčki naredili.
Vsak od nas dobro ve,
da brez pridnih rok in denarja ne gre.
Prav zato bi se vam radi iskreno zahvalili,
da ste z obnovo in ureditvijo igrišča
poskrbeli za varnost vseh nas
in otrok, ki se bodo na igrišču igrali,
ko bomo mi že davno šolanje v tej šoli končali.
Vsem, ki se boste na igrišču mudili,
bi radi na srce položili,
bodimo varuhi igrišča prav vsi,
čuvajmo ga, kot čuvamo svoje dragocene stvari.«
(Vladka Bučevec)

Danes je župan Matej Slapar skupaj z ravnateljico Osnovne šole Šmartno v Tuhinju mag. Darjo Krašovec, vodjo Podružnične šole Zgornji Tuhinj Ivanko Bajde in predsednikom Krajevne skupnosti Zgornji Tuhinj Dejanom Bajdetom s simboličnim prerezom traku v uporabo predal prenovljeno igrišče pri Podružnični šoli Zgornji Tuhinj. Dogodka se je udeležil tudi minister za obrambo Republike Slovenije mag. Matej Tonin.

Ob Podružnični šoli Zgornji Tuhinj je Občina Kamnik uredila obstoječe otroško igrišče. Deloma so bili odstranjeni robniki okoli igrišča, ki so bili nadomeščeni z novim opornim zidom. Odstranjen je bil prodec male granulacije, kjer se je uredila ustrezna igralna podlaga iz tako imenovanih gumi varovalnih plošč. Sanirani so bili temelji obstoječih igral, odstranjena je bila visoka ograja, ki se je nadomestila z nižjo. Dokupljena so bila tri nova igrala, šola pa je obnovila že obstoječa, stara igrala. Vrednost izvedenih del pa je znašala 12.500 evrov z DDV.

V času te investicije je bila na zunanjem športnem igrišču pri Podružnični šoli Zgornji Tuhinj zamenjana celotna ograja. Vrednost te investicije je znašala 24.000 evrov.

Ob tem velja poudariti, da se je v izvedbo del aktivno vključil tudi predsednik Krajevne skupnosti Zgornji Tuhinj Dejan Bajde skupaj z ravnateljico Osnovne šole Šmartno v Tuhinju mag. Darja Krašovec.

Ravnateljica Osnovne šole Šmartno v Tuhinju mag. Darja Krašovec je ob današnjem dogodku povedala: »Kot ste že slišali, je danes za nas poseben dan. Po obnovi podružnične šole leta 2019 smo sedaj pridobili še obnovljeno otroško igrišče ter panelno ograjo. Otroško igrišče je bilo postavljeno že leta 2010, vendar smo ob uporabi ugotovili, da peščena podlaga ni najbolj optimalna. Zato smo izrazili željo, da se pesek nadomesti z varnostnimi gumijastimi ploščami, ki zagotavljajo boljše pogoje in varno igro na igrišču. Prisluhnili smo tudi željam krajanov Tuhinja, da bi se ob menjavi podlage otroško igrišče nekoliko povečalo ter dopolnilo še z igrali za predšolske otroke. Občina Kamnik je prisluhnila našim željam in predlog potrdila ter skupaj s Krajevno skupnostjo Tuhinj začela s sanacijo. Hkrati z deli na otroškem igrišču je potekala tudi zamenjava celotne ograje na obeh igriščih. Učenci in krajani so z ureditvijo igrišča pridobili idealne pogoje za varno igro, športne ter druge dejavnosti, ki podpirajo in spodbujajo zdrav način življenja, gibanje na prostem ter druženje. Nova varovalna gumijasta podlaga pa omogoča tudi izvedbo pouka na prostem, kar je v skladu s sodobnimi smernicami poučevanja, in različne metode in inovativne pristope vzgojno izobraževalnega dela. Zato se ob tej priložnosti  v imenu učencev in učiteljev iskreno zahvaljujem prav  vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k novi pridobitvi.«

Zahvali za opravljeno delo in novo pridobitev Podružnične šole Zgornji Tuhinj se je pridružila tudi vodja Podružnične šole Zgornji Tuhinj Ivanka Bajde, ki ni skrivala navdušenja nad tem, da se bodo otroci sedaj varno igrali na zunanjih površinah.

Predsednik Krajevne skupnosti Zgornji Tuhinj Dejan Bajde je dodal misli o tem, da le s sodelovanjem lahko dosežemo to, čemur smo priča danes. Poudaril je izjemno dobro sodelovanje z Občino Kamnik in tudi šolo. Poleg tega pa dejal tudi to, da je to igrišče pridobitev, za katero morajo vestno skrbeti uporabniki le-tega in naj tako z igrali kot tudi s samim igriščem popoldanski obiskovalci ustrezno z njimi ravnajo, da bosta ti pridobitvi ostali takšni še za mnoge naslednje generacije.

Minister za obrambo mag. Matej Tonin je poudaril, da so se nekoč na tem igrišču pisale lepe zgodbe in dejal, da verjame, da se bodo sedaj, ko je igrišče še bolj urejeno, ravno tako pisale lepe zgodbe in bodo igrišče v čim večji meri uporabljali številni športni navdušenci.

Župan Matej Slapar pa je novo pridobitev šole in krajevne skupnosti pospremil z zahvalo predsedniku krajevne skupnosti, ravnateljici in vodji podružnične šole: »Mislim, da se je na tej investiciji pokazalo, da je, če lahko tako rečem, pomembna zdrava kmečka pamet. Predsednik Krajevne skupnosti Zgornji Tuhinj Dejan Bajde je pri tej investiciji aktivno sodeloval in predlagal rešitve, zato se mu na tem mestu iskreno zahvaljujem v imenu Občine Kamnik. Hvala seveda tudi ravnateljici in vodji podružnične šole, obenem pa iskrena hvala tudi sodelvkam na Oddelku za družbene dejavnosti. Podružnična šola Zgornji Tuhinj je tako celovito prenovljena, poleg tega pa ima sedaj tudi varno igralno površino za športne dejavnosti, namenjeno vsem krajankam in krajanom, in otroške igrišče, ki je poleg izvajanja dela v okviru šolskega procesa, nudi zatočišče tudi za najmlajše otroke te krajevne skupnosti. Verjamem, da bo igrišče dobro služilo svojemu namenu, zato vse čestitke krajankam in krajanom ob novi pridobitvi.«

Za kulturno popestritev dogodka, ki ga je povezoval Marcel Kožlakar, so poskrbeli učenci Podružnične šole Zgornji Tuhinj. Harmonikarja Marcel Kožlakar in Kristjan Žavbi pa sta zbrane zabavala še po prireditvi. 


<< Nazaj | Novice