Mali grad

V pobratenem Trofaiachu gostovala Godba Stranje

19.02.2010

 

Na pustni torek so v avstrijskem Trofaiachu gostovali člani Godbe Stranje, ki so se udeležili pustnega rajanja v središču mesta ter svojim nastopom, poleg obiskovalcev, navdušili tudi go. Helgo Pongraz, prvo podžupanjo občine.

Občini sicer že vrsto let dobro sodelujeta na različnih področjih (kultura, izobraževanje, šport, turizem), pred natanko desetimi leti pa sta tudi uradno podpisali tudi listino o pobratenju.

Po besedah dr. Andreje Eržen, direktorice Agencije za razvoj turizma in podjetništva v občini Kamnik, je sodelovanje med dvema pobratenima mestoma, Trofaiachom in Kamnikom, v preteklem desetletju preraslo iz prvotnih kontaktov med občinskima upravama v plodovito izmenjavo na različnih področjih.

» Kultura, šport, turizem in izobraževanje so nekatere izmed dejavnosti, ki bogatijo vsakoletni program skupnih projektov. Vzpostavile so se številne povezave med institucijami in društvi, ki na tak način izmenjujejo izkušnje in spoznavajo različne načine dela« dodaja dr. Andreja Eržen.

Številni projekti, medsebojno sodelovanje in srečanja obe občini načrtujeta tudi v letu 2010.


<< Nazaj | Novice