Mali grad

»V občini Kamnik se dogaja mobing«

16.09.2011

 

Kljub prošnji po objavi celotnega odgovora na vprašanja o izvajanju mobinga v občini Kamnik, le-tega novinarka Dnevnika, Anita Vošnjak v današnjem članku z naslovom »V občini Kamnik se dogaja mobing« ni objavila. S povzemanjem le dela odgovora so napisane besede izgubile realno sliko dogajanja, zato ga objavljamo v celoti.


OBČINA KAMNIK
Glavni trg 24
1240 Kamnik

Anita Vošnjak
Dnevnik, Kopitarjeva 2-4
1000 Ljubljana

Zadeva: Odgovor na zastavljena vprašanja z dne 14.09.2011

Spoštovani!

Premestitve zaposlenih v organih lokalne ali državne javne uprave, so možne na podlagi zakonodaje (15., 26., 80., 149.,158. člen ZJU in 45. člen ZDR,), ki ministru ali županu omogoča, da na ključna delovna mesta, predvsem z namenom najvišjega zaupanja in strokovnosti, potrebnega za nemoteno izvajanje dela.

Omeniti je potrebno, da so tudi ostali kandidati za župana Občine Kamnik (med njimi Matej Tonin in Brane Golubovič) v času predvolilnega boja vseskozi poudarjali, da bo potrebno zaradi dolgoletne vladavine enega župana, prevetriti tudi občinsko upravo, nekateri izmed njih so že imeli pripravljene sezname, koga zamenjati. Zanimivo je, da je bilo na njem tudi nekaj teh, ki so bili dejansko zamenjani. Predvsem v času pred drugim krogom se je na nekatere zaposlene že izvajal pritisk (,,mobing?,,). V preteklosti so to izvedli tudi župani nekaterih (večjih) slovenskih občin.

Od petih podsekretarjev so bili zamenjani trije, od tega je eden zunanji, z razpisom izbrana sodelavka, ostalo so notranje prerazporeditve, kar pomeni, da so lahko takoj začeli ali nadaljevali z delom, ki drugače ni bilo ali ne bi bilo izvedeno, npr. zaradi dolgotrajnih bolniških odsotnosti v preteklosti in tudi sedaj, zaradi česar je potrebno zaposlovati za določen čas, da delo nemoteno poteka. Ena izmed zamenjanih vodij je ostala na delovnem mestu pomočnice vodje oddelka. Bivši direktor se je odločil za odhod v pokoj, ker je izpolnil vse pogoje, o njegovi takojšnji zamenjavi pa je govoril eden izmed kandidatov za župana, ne mi!

Kontrola bolniških izostankov je bila izvedena zato, ker so bili zaposleni videni na različnih lokacijah, nepovezanih z morebitnim izvajanjem zdravljenja. Razen enega, smo od vas izvedeli, za kaj je bolniško odsoten, za kar se Vam zahvaljujemo.

Vodja financ je zasedla delovno mesto že v letu 2010, ko je njen predhodnik odšel v pokoj, vodja pravne službe ni bila zamenjana. Zamenjani so bili vodje oddelkov za družbene dejavnosti, gospodarske službe in urejanje prostora. Kar nekaj zaposlenih je lahko po dolgem času vsaj minimalno napredovalo, npr. ga. Makovec te priložnosti ni imela v času prejšnjega župana, oz. podžupana, ki je njen partner. Napredovala je tudi v plačilnem razredu. Tudi ostalim se plačilni faktor ni bistveno znižal. Interni pravilnik o rabi mobilnih telefonov točno določa, katerim delovnim mestom le-ta pripada.

Sistemizacija je akt, s katerim se določi število zaposlenih, oz. kadrovski načrt. Zamenjave (upokojevanje, opustitve delovnih mest, vladine uredbe, prerazporeditve) terjajo takojšnje spremembe akta. Za odhod določenega števila delavcev na CSD, so na Občini Kamnik vedeli že v letu 2010, ko je pristojno ministrstvo začelo združevati službe.

Glede delovnega mesta svetovalec za kulturo, le-to ne bo več potrebno s prenosom kulture na skupni zavod, s čimer se strinja tako pozicija, kot tudi opozicija. Ustanovitev  zavoda, oz. zavodov je zakonska obveza preteklih let, ki še ni bila izvedena.

Tudi sedanja uprava je uspešna pri izvajanju novih projektov, predvsem pa se veliko energije vlaga v zaključevanje in reševanje starih. Uspešni smo tudi pri pridobivanju sredstev.

Menimo, da podelitev delovnih nalog in njihova realizacija ni ,,mobing,,. Sodelavci, ki jih omenjate, da se nanje izvaja pritisk, so z ustreznimi dokazili o izobrazbi in delovnih izkušnjah pridobili ustrezno zaposlitev, zato so ustrezno nagrajevani in služijo občanom,ne vodstvu občinske uprave. Vprašanje je zastavljeno zelo pavšalno, oz. navedite, kaj se od njih zahteva tako nemogočega. Vsakdo ima možnost poročati o morebitnih zastojih in težavah, zato so že dolgoletna praksa tudi oddelčni in županov kolegij.

Morda še niste opazili, da se s strani nekdanjih političnih združb in elit na novo vodstvo občinske uprave vrši pritisk že od prvega dneva nastopa župana, oz. po vaše ,,mobing''.

mag. Ivan Kenda                                                                           Marjan Šarec
      direktor                                                                                         župan


<< Nazaj | Novice